Barion Pixel Adatvédelmi tájékoztató – Esély Labor Egyesület

Adatvédelmi tájékoztató

 1. Bevezetés

A jelen tájékoztató („Tájékoztató”) célja, hogy rögzítse az Esély Labor Egyesület (székhely: 1068 Budapest, Király utca 80. fszt./11.; nyilvántartási szám: 01-02-0008373; az „Egyesület”), mint a www.eselylabor.hu honlap („Honlap”) tulajdonosa által alkalmazott adatvédelmi és -kezelési elveket, illetve az Egyesület adatvédelmi és -kezelési politikáját, amelyet az Egyesület, mint adatkezelő magára nézve kötelező erővel ismer el. A jelen Tájékoztató a felhasználók által megadott személyes adatok kezelésének elveit tartalmazza, egyben tájékoztatást nyújt az érintettek részére személyes adataik kezeléséről.

Célja továbbá a jelen Tájékoztatónak, hogy az Egyesület részére juttatott pénzbeli támogatások – amelyek juttatására részben a Honlapon keresztül, részben egyéb módon van lehetőség – adatkezelésével kapcsolatos tájékoztatást az érintettek rendelkezésére bocsássa.

A Tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor az Egyesület különös tekintettel vette figyelembe az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grtv.”) rendelkezéseit.

 1. Az adatkezelő adatai

Az Ön személyes adatainak kezelése szempontjából az Egyesület az adatkezelő, azaz az Egyesület felelős az Ön személyes adatainak jogszerű kezeléséért.

Az alábbi elérhetőségeken veheti fel velünk a kapcsolatot:

Adatkezelő neve: Esély Labor Egyesület

Postacím: 1068 Budapest, Király utca 80. fszt./11.

Nyilvántartási szám: 01-02-0008373

E-mail cím: info@eselylabor.hu

Honlap: www.eselylabor.hu

I.Honlapra vonatkozó adatkezelés

 1. Az adatkezelés rövid bemutatása az egyes adatkezelési folyamatok szintjén
 • Cookie-k

Az Egyesület a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot (ún. „cookie”-t) helyez el. A cookie célja az adott oldal minél magasabb színvonalú működésének biztosítása, személyre szabott szolgáltatások biztosítása, a felhasználói élmény növelése. A cookie-t a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. A cookie-k alkalmazásának tiltásával a felhasználó tudomásul veszi, hogy cookie nélkül az adott oldal működése nem teljes értékű.

 • Önkéntesek toborzása

Egyesületünk önkénteseket toboroz, amelyre a jelentkezni a Honlapon keresztül megadott névvel, e-mail címmel lehet.

 • Hírlevél

A hírlevél-szolgáltatás nyújtása érdekében az Egyesület személyes adatokat vesz fel Öntől. A személyes adatok rögzítése elektronikusan történik oly módon, hogy az erre szolgáló paneleket a felhasználó kitölti, és a feliratkozást megerősítő gombra kattint. A hírlevlére való feliratkozással Ön hozzájárul ahhoz, hogy az Egyesület időszakosan hírlevelet küldjön az Egyesülettel kapcsolatos hírekről, az Egyesület által szervezett rendezvényekről, programokról való tájékoztatás, az ezekre való meghívó kiküldése, valamint jótékonysági adománygyűjtő kampányainkban történő részvételre történő felhívás céljából. A hírlevél-szolgáltatás nyújtása érdekében az Egyesület személyes adatokat vesz fel Öntől. A személyes adatokat minden esetben közvetlenül Öntől, mint érintettől szerezzük be. 

 1. Az adatkezelés jogalapja

A Honlapon keresztül felvett, illetve itt közzétett személyes adatok kezelésének jogalapja minden esetben a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározottak szerint az Ön, mint érintett hozzájárulása. Az adatkezelés minden esetben önkéntes. Ön a hozzájárulását bármikor visszavonhatja info@eselylabor.hu e-mail címre küldött, ezirányú kérésével.

 1. Az általunk gyűjtött személyes adatok, a jogalap és a cél megjelölésével 
Személyes adat Az adatkezelés célja Az adatkezelés jogalapja
Név, e-mail cím, illetve bármilyen személyes adat, amelyet az önkéntes/munkavállaló megoszt magáról (pl. CV-ben szereplő adatok) Önkéntesek toborzása, jelentkezés elbírálása A GDPR 6. cikk (1) a) pontjában foglaltak szerint az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása
Név, e-mail cím, telefonszám Hírlevél-szolgáltatásra történő feliratkozás, hírlevél kézbesítése, tájékoztatás, kapcsolattartás, üzenetküldés A GDPR 6. cikk (1) a) pontjában foglaltak szerint az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása
IP-cím Cookie-k elhelyezése, tárolása A GDPR 6. cikk (1) a) pontjában foglaltak szerint az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása
 1. Az adatkezelés időtartama
 • Önkéntesek toborzása

Egyesületünk az Ön személyes adatait a jelentkezés elbírálásától számított 3 hónapon belül törli, kivéve, amennyiben Ön kifejezett hozzájárulását adja személyes adatai további tárolásához.

 • Hírlevél

Egyesületünk az ezzel kapcsolatos személyes adatait Ön hozzájárulásának visszavonásáig (azaz a hírlevélről történő leiratkozásig), illetve adatai törlésére irányuló kérelme kézhezvételéig kezeli, vagy a hírlevél-szolgáltatás megszüntetéséig.

 • Üzenetküldés, kapcsolatfelvétel

Egyesületünk az ezzel kapcsolatos személyes adatait Ön hozzájárulásának visszavonásáig, illetve adatai törlésére irányuló kérelme kézhezvételéig kezeli, de legkésőbb az üzenetváltás lezárultától számított 1 év  leteltével.

 • Cookie-k

Munkamenet cookie-k esetén a cookie-k a böngésző bezárásával automatikusan törlődnek. Minden egyéb esetben az Egyesület az Ön személyes adatait az adott típusú cookie használatával megvalósított cél eléréséig kezeli. 

II. Adományozásra vonatkozó adatkezelés 

 1. Az adatkezelés rövid bemutatása az egyes adatkezelési folyamatok szintjén
 •  Bankkártyás fizetés

Kártyás befizetésre az Barion Payment Zrt. által működtetett online bankkártyás fizetési rendszer használatával nyílik lehetőség. A Barionhoz történő továbblépéshez azonban az adományozónak elsőként az Egyesület részére kell a Honlapon keresztül megadnia bizonyos személyes adatokat.

 • Banki átutalás

Az Egyesület a Honlapon feltüntette bankszámlaszámát annak érdekében, hogy a segíteni vágyók egyszeri vagy rendszeres utalás útján támogathassák az Egyesület munkáját.  

 1. Az általunk gyűjtött személyes adatok, a jogalap és a cél megjelölésével 
Egyesület által kezelt adatok:, név, e-mail cím, telefonszám, a Barion Payment Zrt. által működtetett rendszerbe bevitt adatok: bankkártyán szereplő személyes adatok (név, bankkártya típusa, száma, lejárati dátum, CVC/CVV-kód) Adomány juttatása bankkártyás fizetéssel A GDPR 6. cikk (1) a) pontjában foglaltak szerint az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása
Név, bankszámlaszám Magánszemélytől érkező banki átutalás A GDPR 6. cikk (1) a) pontjában foglaltak szerint az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása
 1. Az adatkezelés időtartama
 • Bankkártyás fizetés

Ezzel összefüggésben az Egyesület személyes adatait 8 évig őrzi meg.

 • Banki átutalás

Ezzel összefüggésben az Egyesület személyes adatait 8 évig őrzi meg.  

III. Közös rendelkezések

 1. Adatfeldolgozók

A kezelt adatokhoz csak az Egyesület vezető tisztviselői, valamint az adatfeldolgozó feladatkörrel rendelkező tagjai, önkéntesei és a szakmai tevékenységben közreműködő szerződött felek férnek hozzá.

 • A weboldallal kapcsolatos adatok

Az Egyesület, mint a Honlap és a domain név jogos használója a tárhelyet és a hozzá kapcsolódó hoszting szolgáltatást a Webonic Kft. (cím: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22., az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-91865/2015.) bíztosítja.

 • Hírlevél

Az Egyesület a hírleveleinek kiküldését a HubSpot, Inc. and its Affiliates (www.hubspot.com.) által nyújtott hírlevélküldő szolgáltatáson keresztül végzi. 

A HubSpot, Inc. and its Affiliates működteti a hírlevélküldő rendszerét az adatkezelés teljes időtartama alatt, és nem kezeli az adatokat saját nevében. A HubSpot, Inc. and its Affiliates nem kezel semmilyen adatot a saját javára. Az adatok kezeléséért az Egyesület a felelős.

 • Bankkártyás adományozás

A bankkártyás fizetés lebonyolítása során az Barion Payment Zrt. az Egyesület adatfeldolgozójának minősül, és az általa végzett adatkezelésre és adatfeldolgozásra a mindenkor hatályos Barion Payment Zrt. Általános Szerződési Feltételekben és az annak mellékleteként szolgáló Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak az irányadók. 

A Barion Payment Zrt. által biztosított felületen rendszeres adományozásra (ismétlődő fizetésre) is van lehetőség. 

Bankkártyás adományozás esetén a Barion Payment Zrt. fog szerepelni az adományozó által kapott bankszámlakivonatokon.

Barion Payment Zrt. Általános Szerződési Feltételek

https://www.barion.com/hu/altalanos-szerzodesi-feltetelek/

Barion Payment Zrt. Adatkezelési Tájékoztató:

https://www.barion.com/hu/adatvedelmi-tajekoztato/

 • Számlavezető bank

A honlapon az Támogass! menüpontra kattintva érheti el az adományozói oldalunkat. Az Egyesület céljainak elérésére létrehozott bankszámlára Barion Payment Zrt. felületén bankkártyás fizetéssel vagy banki átutalással adományozhat. Az adományozással kapcsolatos banki adatokat (név, bankszámlaszám, összeg, tranzakció dátuma, azonosítója) kizárólag az Egyesület megbízottja, kizárólag a Erste Bank zárt felületén kezeli a bankra vonatkozó szabályok szerint, de legkésőbb a bankszámla megszűnéséig.

Bank adatai:

Erste Bank

Egyesület bankszámlaszáma: 11600006-00000000-28015354

 1. Az Ön jogai és jogorvoslati lehetőségei

Milyen jogai vannak Önnek, mint Érintettnek az adataival kapcsolatban

 • Tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való jog

Ön jogosult arra, hogy az Egyesülettől kérésére visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 • adatkezelés céljai;
 • érintett személyes adatok kategóriái;
 • azon címzettek, akikkel a személyes adatokat közlik vagy közölni fogják (ide értve különösen az adatfeldolgozókat);
 • a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;
 • az Ön jogai a személyes adatok kezelése körében;
 • az adatok forrása, amennyiben nem Öntől gyűjtötték őket;
 • automatizált döntéshozatalra vonatkozó információk.

A vonatkozó jogszabályok alapján az Ön személyes adatokról való tájékoztatását ingyenesen biztosítjuk. Kérésére egy hónapon belül írásban válaszolunk.  

Ha a személyes adatok adatbiztonsági intézkedéseinkkel biztosított védelmére tett erőfeszítéseink ellenére bárki jogosulatlanul hozzáfér, megváltoztat, továbbít, nyilvánosságra hoz, töröl vagy megsemmisít, valamint véletlen megsemmisülést és sérülést okoz, vagy egyébként jogosulatlanul kezeli adatait, kérésére tájékoztatjuk Önt az ilyen incidens körülményeiről, ideértve azt is, hogy mikor történt, milyen hatásai lehetnek, és mit tettünk a következmények megelőzésére vagy enyhítésére.

 • A helyesbítéshez való jog

Ha az általunk kezelt személyes adatok nem pontosak, akkor az Ön kérésére indokolatlan késedelem nélkül kijavítjuk őket. Ön jogosult arra is, hogy kérje a hiányos személyes adatai kiegészítését erre vonatkozó nyilatkozat útján.

 • Törléshez való jog

Az Egyesület késedelem nélkül törli a személyes adatait, amennyiben:

 • már nincs szükség a személyes adatokra a meghatározott adatkezelési folyamatok lefolytatása céljából;
 • a személyes adatok kezelése jogellenes;
 • Egyesületünkre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése okán szükséges az adatok törlése;
 • amennyiben a 16. életévét be nem töltött gyermek adatainak kezeléséhez a hozzájárulást a gyermek feletti szülői felügyeletet gyakorló személy nem adta meg, illetve nem engedélyezte;
 • amennyiben az Egyesület nyilvánosságra hozta a személyes adatot.

Ön is kérheti tőlünk a személyes adatainak törlését a részünkre korábban megadott adatkezelési hozzájárulás visszavonásával. Ebben az esetben ugyanakkor a szolgáltatásunk további nyújtását megtagadhatjuk, illetve bizonyos szolgáltatások az Ön számára nem lesznek a továbbiakban elérhetők. 

 • Korlátozáshoz való jog

Az adatkezelés korlátozására abban az esetben kerülhet sor, amennyiben:

 • Ön vitatja adatainak pontosságát; ebben az esetben az adatok helyességének megállapításáig terjedő időtartamra az Egyesület korlátozza személyes adatainak kezelését;
 • az adatkezelés jogellenes Ön törlés helyett a felhasználás korlátozását kéri;
 • az Egyesületnek már nincs szüksége az adatokra, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez;
 • Ön tiltakozott személyes adatainak kezelése ellen, a tiltakozással kapcsolatos mérlegelés elvégzésének erejéig.

Személyes adata kezelése elleni tiltakozásának elbírálásának időtartamára – de legfeljebb 5 napra – az adatkezelést az Egyesület felfüggeszti, a tiltakozás megalapozottságát megvizsgálja és döntést hoz, amelyről Önt haladéktalanul tájékoztatja.

Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatot az Egyesület korlátozza, azaz kizárólag a tárolás, mint adatkezelés valósulhat meg mindaddig, amíg

 • Ön hozzájárul az adatkezeléshez;
 • jogi igények érvényesítéséhez szükséges a személyes adatainak kezelése;
 • más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében szükségessé válik a személyes adatok kezelése; vagy
 • jogszabály közérdekből elrendeli az adatkezelést.

Ha az adatkezelés korlátozását kérte, a korlátozás feloldásáról Önt az Egyesület előzetesen tájékoztatja.

 • Adathordozhatósághoz való jog

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, az Egyesület rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban (pl. .doc vagy .pdf formátumban) megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy az Egyesület ezt akadályozná.

 • Mi történik, és mit tehet, ha elutasítjuk a kérelmét?

Ha az Egyesület elutasítja az Ön kijavításra, korlátozásra vagy törlésre irányuló kérelmét, a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül írásban tájékoztatjuk Önt arról, hogy miért nem tudtuk teljesíteni a kérését, és tájékoztatjuk Önt a bírósági jogorvoslati lehetőségeiről és arról, hogy bejelentést tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz. Válaszunkat e-mailben küldjük el, ha Ön ebbe beleegyezik.

 • Milyen jogai vannak akkor, ha úgy ítéli meg, hogy az adatkezelés jogellenes

Ha aggályai vannak az adatkezelés jogszerűségével kapcsolatban, akkor jogosult az adatkezelés ellen tiltakozni. A tiltakozásnak tartalmaznia kell egy arra vonatkozó kérést, hogy az adatainak kezelését szüntessük meg, és az adatait töröljük.

Ha tiltakozik a személyes adatának kezelése ellen, az Egyesület egy hónapon belül megvizsgálja a tiltakozás okait, érdemi döntést hoz, és írásban értesíti Önt a döntéséről.

 • Milyen jogorvoslati lehetőségek állnak az Ön rendelkezésére

Ha az Ön megítélése szerint személyes adatainak kezelése során Egyesületünk megsérti a GDPR rendelkezéseit, úgy Ön, mint érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál (azaz az EU bármely tagállama által a GDPR 51. cikke alapján létrehozott közhatalmi szervnél) – különösen az Ön szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban. Magyarországon a GDPR 51. cikkében foglalt kritériumoknak megfelelően létrehozott felügyeleti szerv a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: „NAIH” vagy „Hatóság”). Ennek megfelelően az alábbi pontban a NAIH részére panasztétel lehetőségének részleteiről tájékoztatjuk. Felhívjuk azonban a figyelmét, hogy ettől függetlenül Ön a fentieknek megfelelően nem csak a Hatóságnál jogosult panasztételre, hanem az EU tagállamában létrehozott bármely felügyeleti hatóságnál.

 • Bejelentés a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz

Az adatvédelmi jogszabályok betartását a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság felügyeli. Ha Ön úgy ítéli meg, hogy az adatkezelésünk nem felel meg a vonatkozó jogszabályoknak, vagy ha úgy ítéli meg, hogy ennek közvetlen veszélye fennáll, akkor bejelentést tehet a Hatóságnál a következő elérhetőségeken.

Hatóság neve: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.

E-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu

Telefonszám: +36 1 391 1400

Fax szám: +36 1 391 1410

Adatvédelmi kérdésekkel kapcsolatban további információ található a Hatóság honlapján: http://naih.hu/

Felhívjuk továbbá a figyelmét arra, hogy Egyesületünk köteles a Honlappal kapcsolatos adatvédelmi incidenst (azaz személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést) indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenteni a Hatóságnak. Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár az érintettek jogaira és szabadságaira nézve, Egyesületünk indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja Önt, mint érintettet az adatvédelmi incidensről.

 • Bírósági jogérvényesítés

Ha Ön úgy ítéli meg, hogy megsértettük a magánélethez való jogát vagy, hogy a tiltakozással kapcsolatos döntésünk helytelen volt, vagy arra nem válaszoltunk, Ön bírósághoz fordulhat. Ön dönthet úgy is, hogy a pert lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt indítja meg.

Ezenkívül – a jogszabályban meghatározott feltételekkel – ha jogellenes adatkezelés vagy az adatbiztonsági követelmények megszegése következtében kárt okoznánk Önnek, bíróság előtt az Egyesület ellen kártérítési igényt érvényesíthet. Ha személyiségi jogait sértettük meg, sérelemdíjban részesülhet, amelyet szintén bíróság előtt érvényesíthet.

Ebben a körben felelősek vagyunk adatfeldolgozóinkért.