Esély Labor Egyesület


Kik vagyunk?

A közösségszervezés és a közösségi érdekérvényesítés módszereivel a szegénység csökkentéséért, a szegénységet és kirekesztést megtapasztalt emberek helyzetének javításáért dolgozunk Magyarországon. Tagjaink között vannak szegénységet megtapasztalt emberek, szociális munkások, szociális szakemberek és aktivisták.

Mit csinálunk?

Munkánkban kiemelt hangsúlyt helyezünk a szegénységben élők hiteles megszólaltatására a sajtóban, az energiaszegénységre, valamint a szociális juttatások és szolgáltatások helyzetére Magyarországon. Minden általunk képviselt ügyben fontos szerepet kap a családok és a nők helyzete, támogatása.

Tagjaink

Albert Kinga

Bárányi Ildikó (alelnök)
Az üzleti életben eltöltött évtizedek után több civil szervezetben kezdtem el önkéntesként dolgozni, mert egyre inkább azt gondolom, hogy a fontos dolgokkal kell foglalkozni. Az egyesületünk által működtetett Méltó Megélhetés Munkacsoporthoz azért csatlakoztam, mert a kirívó társadalmi egyenlőtlenségek, és a mélyszegénységben élő emberek helyzete olyan témák, amelyek mellett nem lehet, nem szabad tétlenül elmenni.

Bálint Mónika (a felügyelő bizottság tagja)
Végzettségem szerint szociológus vagyok és 2001 óta tevékenykedem a civil szférában. 2014-ben kezdtem dolgozni közösségszervezőként, ami egy új szakmai utat jelent számomra azóta is. Fontosnak tartom hogy minél több olyan szervezet legyen Magyarországon, amelyik a szegénységben élőkkel közösen cselekszik aktívan a mindennapi életük jobbá tételéért, a társadalmi változásokért. Az Esély Labor Egyesület egy ilyen szervezet.

Csordás Anett

Csordás-Takács Attila
Kulturális menedzserként évek óta segítem az egyesület munkáját, a Szegénységről Méltósággal Sajtódíj projektben vagyok jelen a díj indulása óta. Szeretném, ha a digitális vívmányok előmozdítanák, hogy a társadalmi mobilitás ne csak lejtőként, hanem néha lépcsőként is működjön, ehhez próbálok a magam eszközeivel hozzájárulni.

Dányi Dániel
Közel 20 éve vagyok szabadúszó fordító, és kezdetektől dolgoztam civil szervezetekkel – általában mert nagyon érdekes témákkal foglalkoznak, és egyetértek a céljaikkal. Emellett önkéntesként, segítőként, aktivistaként is tevékenykedtem. A Magyar Szegénységellenes Hálózattal is a 2010-es évektől dolgoztam együtt, 2016-ban  pedig csatlakoztam az akkor önkéntesekből alakuló Méltó Megélhetés Munkacsoporthoz, amit az Esély Labor Egyesület működtet, és azóta sem látom okát, hogy abbahagyjuk. 🙂

Dávid Orsolya

Fekete-Nagy Miklós

Hubai László (a felügyelő bizottság tagja)
Szociálpolitikus vagyok, az ELTE Társadalomtudományi Karának oktatója és a Hilscher Rezső Szociálpolitikai Egyesületnek az elnöke. Szakmabeliként és magánemberként is mindig csodálattal tekintettem azokra az emberekre, közösségekre és szervezetekre, akik idejüket és energiájukat nem sajnálva, gyakran szembeszélben és pénz nélkül, minden tudásukat és társadalmi érzékenységüket összetéve dolgoznak másokért és az integrációért. Tapasztalatom szerint az Esély Labor Egyesület mindig is hű volt önmagához és értékeihez: a társadalom és a gazdaság peremére taszítottak hangja akart és tudott lenni, rendületlenül kereste a szociális szükségletek enyhítésének különböző módjait, folyamatosan nyitott volt az újra és a demokratikus szolidaritás mentén képviselte a szociális szakma, valamint a társadalmi igazságosság alapértékeit. 

Izsák-Somogyi Katalin

Jász Krisztina (elnökségi tag)
Két évtizeden keresztül a területfejlesztés intézményrendszerének különböző szegmenseiben dolgoztam, mert szociológusként mindig is a szegénység és kirekesztődés területi jellemzői érdekeltek leginkább. Ezzel párhuzamosan a felsőoktatásban oktattam, elsősorban a szociális munkás képzés terültén. Hiszek abban, hogy a mélyszegénységben élő emberek is nyitottak és készek a változásra, a változtatásra. Ezt egy több éve elkezdett közösségfejlesztési folyamat egyik szereplőjeként – egy baranyai aprófaluban – hónapról hónapra megtapasztalom.

Joó Katalin

Juhos Katalin (alelnök)
2014 óta dolgozom a civil szférában. Az Esély Labor Egyesület mellett azért köteleztem el magamat, mert azt tapasztaltam, hogy itt hiteles emberekkel dolgozhatok együtt, jó hangulatban, jó ügyekért. Azt gondolom, hogy minden ember számára jár egy minimum, ami lehetővé teszi számukra, hogy méltóságban éljenek. Egyesületünknél lehetőségem van ezért aktívan tenni: többféle módszerrel próbálunk változásokat elérni, az érdekvédelemtől kezdve a konkrét segítség nyújtáson át a sajtónyilvánosságig. Munkánkkal nemcsak a szegénységben élőknek igyekszünk hangot adni, hanem egy közösséget is építünk.

Kovács Annamária

Kulinyi Márton (a felügyelő bizottság elnöke)
Az Esély Labor alapítója vagyok, 2018-ig az egyesület elnöke voltam. Foglalkoztatáspolitikai szakértőként munkatársaimmal számos hazai és EU-s támogatású projektet vezettem a munkaerő-piaci reintegráció és a munkahelyi esélyegyenlőség témájában. E tárgyban számos, szakcikk, kiadvány szerzője, szerkesztője, szakértői munkacsoportok vezetője volta. Most is hasonló szakterületeken önkénteskedem, illetve az egyesület energiaszegénység programján dolgozom.

László Johanna (elnök)
Szociális munkásként fontos számomra, hogy én is tegyek azért, hogy az egyéni élethelyzeteket kevésbé befolyásolja a szegénység, amibe lehet beleszületni, lehet menet közben belekerülni – kilábalni belőle azonban nem könnyű. Ehhez kellenek egyéni erőfeszítések, támogató közösség, segítők, az előrelépést lehetővé tevő társadalmi, szociális, jogszabályi környezet, rendszerszintű változások. Az egyesületünk kicsiben ezt a támogató, változásokat generáló közeget igyekszik megteremteni, amiben különböző hátterű, szakmájú, korú, családi állapotú emberek dolgoznak egy közös célért: hogy egy olyan társadalomban élhessünk, amiben mindannyian otthon lehetünk.

Udvarias Zita (elnökségi tag)
Közgazdászként, 40 évesen döntöttem úgy, hogy elhagyom a bankszektort és valami újba kezdek. Elvégeztem az ELTE szociális munka szakát, és most családsegítőként dolgozom Zuglóban. Fellépek minden igazságtalanság ellen, de ami igazán fontos számomra: a gyermekszegénység elleni küzdelem.

Somogyi Katalin

Takács Viktória

Ternai Andrea

Történetünk

Egyesületünket ernyőszervezetként alapítottuk a foglalkoztatási esélyek növeléséért dolgozó budapesti civil szervezeteknek 1998-ban. 1998-tól a tagszervezetek ügyfeleik, azaz a tartósan munkanélküliek, a fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek, a munkába visszatérni kívánó nők, a különféle munkaerőpiaci hátrányokkal küzdő emberek akadályainak csökkentéséért dolgoztak. 2008-ra tagjaink a foglalkoztatási és esélyegyenlőségi szakmában több évtizedes tartós és széleskörű megbecsülésnek örvendő nonprofit szervezetek, illetve köztiszteletben álló szakemberek voltak.

KOMPETENCIÁINK ÖSSZEADÁSA, a kiérdemelt szakmai bizalomra épülő PARTNERSÉG nem csak az akadályokkal küzdőket, de a segíteni akarókat is hatásosan erősítette. A tagok rendszeres formális és informális együttműködései KÖZÖS PROJEKTEKET és számos kiváló módszertani kiadványt, konferenciát, hazai és nemzetközi tanulmányutat eredményeztek. Átütő eredményeket értünk el országos és regionális LOBBIMUNKÁNKKAL a szociális és foglalkoztatási ágazatok összehangolásában, az esélyegyenlőségi politika és szemléletmód hazai szakszerű megerősödésében. Szakmai munkánk nem utolsó sorban TÖRVÉNYMÓDOSÍTÁSI ÉS JOGALKALMAZÁSI GYAKORLATBAN értek el változásokat. Közös szakmai tudásunkra a 2010-es években igényt tartott az Alapvető Jogok Biztosi Irodája és a Belügyminisztérium Közfoglalkoztatási Tudományos Tanácsa is.

2012-ben csatlakoztunk a Humán Platform érdek-képviseleti tömörüléshez, 2014-ben a Szociális Farm Hálózathoz. 2016 óta a szegénység csökkentésének ügye mellett elkötelezett önkéntesekből álló informális szerveződéssel, a Magyar Szegénységellenes Hálózattal (MSZEH) kitűnő és eredményes együttműködésben több ombudsmani intézkedést, jogszabályi és jogalkalmazási módosítást is elértünk a közfoglalkoztatottak javára.

Húsz év után, 2018-ban a foglalkoztatáspolitikát és esélyegyenlőségi kérdéseket reflektorfénybe állító egyesületünk megújult, majd szervezetünk 2019-ben a MSZEH befogadásával gazdagodott. Az MSZEH a szegénység visszaszorításáért tenni kívánó embereket tömörítő informális csoportosulás, amely 2004-ben jött létre. Fennállása óta több különböző szervezet segítette a működését, ebbe a sorba lépett be az egyesületünk is. Az MSZEH célja, hogy keretet adjon a sokféle eszközzel, de a szegénység ellen egyként dolgozó szervezetek együttműködésének: tudásmegosztással, közös programokkal, közvetítve ezeket az Európai Szegénységellenes Hálózat (European Anti-Poverty Network – EAPN) felé. Az MSZEH működése, tagsága önkéntes.

Egyesületünk tevékenysége mostanra három nagy probléma köré szerveződik:
– méltó megélhetés, megfelelő szociális juttatások,
– energiaszegénység csökkentésének lehetőségei, tudásbővítés, ismeretterjesztés a témában,
– a szegénységet megélt emberek tapasztalatainak előítéletmentes bemutatása a sajtóban.
Mindehhez a közösségszervezés, közösségfejlesztés és a társadalmi részvétel egyéb eszközeit alkalmazzuk.

A honlap a Savköpő Menyét Alapítvány támogatásával jött létre.