Barion Pixel Esély Labor Egyesület

Esély Labor Egyesület

Mit csinálunk?

Munkánkban kiemelt hangsúlyt helyezünk a szegénységben élők hiteles megszólaltatására a sajtóban, az energiaszegénységre, valamint a szociális juttatások és szolgáltatások helyzetére Magyarországon. Minden általunk képviselt ügyben fontos szerepet kap a családok és a nők helyzete, támogatása. Jelenleg a koronavírus okozta társadalmi-gazdasági válságban a családi pótlék megduplázásának ügye kiemelt programunk. Tudj meg erről többet ITT!

Egyesületünk mindennapi tevékenysége három nagy probléma köré szerveződik:
– méltó megélhetés, megfelelő szociális juttatások (“Duplázzuk meg a családi pótlékot!”),
– energiaszegénység csökkentésének lehetőségei, tudásbővítés, ismeretterjesztés a témában (közösségfejlesztés Ágon, energiaszegénység elleni programok),
– a szegénységet megélt emberek tapasztalatainak előítéletmentes bemutatása a sajtóban (sajtódíj: “Szegénységről méltósággal!”).
Mindehhez a közösségszervezés, közösségfejlesztés és a társadalmi részvétel egyéb eszközeit alkalmazzuk.

Híreinket a közösségi médiában ITT is nyomon követheted.

Működésünkről

Kik vagyunk? – Tagjainkról

A közösségszervezés és a közösségi érdekérvényesítés módszereivel a szegénység csökkentéséért, a szegénységet és kirekesztést megtapasztalt emberek helyzetének javításáért dolgozunk Magyarországon. Tagjaink között vannak szegénységet megtapasztalt emberek, szociális munkások, szociális szakemberek és aktivisták.

2020-as csoportképeink közül: A COVID-19-es járvány idején is dolgozunk – személyesen és online is!

Miért fontos mindez nekünk?Bárányi Ildikó (alelnök)
Az üzleti életben eltöltött évtizedek után több civil szervezetben kezdtem el önkéntesként dolgozni, mert egyre inkább azt gondolom, hogy a fontos dolgokkal kell foglalkozni. Az egyesületünk által működtetett Méltó Megélhetés Munkacsoporthoz azért csatlakoztam, mert a kirívó társadalmi egyenlőtlenségek, és a mélyszegénységben élő emberek helyzete olyan témák, amelyek mellett nem lehet, nem szabad tétlenül elmenni.

Bálint Mónika (a felügyelő bizottság tagja)
Végzettségem szerint szociológus vagyok és 2001 óta tevékenykedem a civil szférában. 2014-ben kezdtem dolgozni közösségszervezőként, ami egy új szakmai utat jelent számomra azóta is. Fontosnak tartom hogy minél több olyan szervezet legyen Magyarországon, amelyik a szegénységben élőkkel közösen cselekszik aktívan a mindennapi életük jobbá tételéért, a társadalmi változásokért. Az Esély Labor Egyesület egy ilyen szervezet.

Csordás-Takács Attila
Kulturális menedzserként évek óta segítem az egyesület munkáját, a Szegénységről Méltósággal Sajtódíj projektben vagyok jelen a díj indulása óta. Szeretném, ha a digitális vívmányok előmozdítanák, hogy a társadalmi mobilitás ne csak lejtőként, hanem néha lépcsőként is működjön, ehhez próbálok a magam eszközeivel hozzájárulni.

Dányi Dániel
Közel 20 éve vagyok szabadúszó fordító, és kezdetektől dolgoztam civil szervezetekkel – általában mert nagyon érdekes témákkal foglalkoznak, és egyetértek a céljaikkal. Emellett önkéntesként, segítőként, aktivistaként is tevékenykedtem. A Magyar Szegénységellenes Hálózattal is a 2010-es évektől dolgoztam együtt, 2016-ban  pedig csatlakoztam az akkor önkéntesekből alakuló Méltó Megélhetés Munkacsoporthoz, amit az Esély Labor Egyesület működtet, és azóta sem látom okát, hogy abbahagyjuk. 🙂

Hubai László (a felügyelő bizottság tagja)
Szociálpolitikus vagyok, az ELTE Társadalomtudományi Karának oktatója és a Hilscher Rezső Szociálpolitikai Egyesületnek az elnöke. Szakmabeliként és magánemberként is mindig csodálattal tekintettem azokra az emberekre, közösségekre és szervezetekre, akik idejüket és energiájukat nem sajnálva, gyakran szembeszélben és pénz nélkül, minden tudásukat és társadalmi érzékenységüket összetéve dolgoznak másokért és az integrációért. Tapasztalatom szerint az Esély Labor Egyesület mindig is hű volt önmagához és értékeihez: a társadalom és a gazdaság peremére taszítottak hangja akart és tudott lenni, rendületlenül kereste a szociális szükségletek enyhítésének különböző módjait, folyamatosan nyitott volt az újra és a demokratikus szolidaritás mentén képviselte a szociális szakma, valamint a társadalmi igazságosság alapértékeit.

Jász Krisztina (elnökségi tag)
Két évtizeden keresztül a területfejlesztés intézményrendszerének különböző szegmenseiben dolgoztam, mert szociológusként mindig is a szegénység és kirekesztődés területi jellemzői érdekeltek leginkább. Ezzel párhuzamosan a felsőoktatásban oktattam, elsősorban a szociális munkás képzés terültén. Hiszek abban, hogy a mélyszegénységben élő emberek is nyitottak és készek a változásra, a változtatásra. Ezt egy több éve elkezdett közösségfejlesztési folyamat egyik szereplőjeként – egy baranyai aprófaluban – hónapról hónapra megtapasztalom.

Juhos Katalin (alelnök)
2014 óta dolgozom a civil szférában. Az Esély Labor Egyesület mellett azért köteleztem el magamat, mert azt tapasztaltam, hogy itt hiteles emberekkel dolgozhatok együtt, jó hangulatban, jó ügyekért. Azt gondolom, hogy minden ember számára jár egy minimum, ami lehetővé teszi számukra, hogy méltóságban éljenek. Egyesületünknél lehetőségem van ezért aktívan tenni: többféle módszerrel próbálunk változásokat elérni, az érdekvédelemtől kezdve a konkrét segítség nyújtáson át a sajtónyilvánosságig. Munkánkkal nemcsak a szegénységben élőknek igyekszünk hangot adni, hanem egy közösséget is építünk.

Kovács Annamária
Közösségfejlesztőként kezdtem a pályafutásomat, azonban ahogy egyre többet értettem meg a hazai társadalmi folyamatokból, azt láttam, hogy aktív, az érintettek bevonó, érdekvédelmi munkára is szükség van a változás érdekében. Az Esély Labor Egyesülettel én is ezért dolgozom.

Kulinyi Márton (a felügyelő bizottság elnöke)
Az Esély Labor alapítója vagyok, 2018-ig az egyesület elnöke voltam. Foglalkoztatáspolitikai szakértőként munkatársaimmal számos hazai és EU-s támogatású projektet vezettem a munkaerő-piaci reintegráció és a munkahelyi esélyegyenlőség témájában. E tárgyban számos, szakcikk, kiadvány szerzője, szerkesztője, szakértői munkacsoportok vezetője volta. Most is hasonló szakterületeken önkénteskedem, illetve az egyesület energiaszegénység programján dolgozom.

László Johanna (elnök)
Szociális munkásként fontos számomra, hogy én is tegyek azért, hogy az egyéni élethelyzeteket kevésbé befolyásolja a szegénység, amibe lehet beleszületni, lehet menet közben belekerülni – kilábalni belőle azonban nem könnyű. Ehhez kellenek egyéni erőfeszítések, támogató közösség, segítők, az előrelépést lehetővé tevő társadalmi, szociális, jogszabályi környezet, rendszerszintű változások. Az egyesületünk kicsiben ezt a támogató, változásokat generáló közeget igyekszik megteremteni, amiben különböző hátterű, szakmájú, korú, családi állapotú emberek dolgoznak egy közös célért: hogy egy olyan társadalomban élhessünk, amiben mindannyian otthon lehetünk.

Udvarias Zita (elnökségi tag)
Közgazdászként, 40 évesen döntöttem úgy, hogy elhagyom a bankszektort és valami újba kezdek. Elvégeztem az ELTE szociális munka szakát, és most családsegítőként dolgozom Zuglóban. Fellépek minden igazságtalanság ellen, de ami igazán fontos számomra: a gyermekszegénység elleni küzdelem.

Tagjaink: Albert Kinga, Fekete-Nagy Miklós, Izsák-Somogyi Katalin, Kelemen Nikoletta, Somogyi Katalin, Takács Viktória,

Történetünk

1998-ban ernyőszervezetként létrejött egyesületünk alakuláskori célja a tartósan munkanélküliek, a fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek, a munkába visszatérni kívánó nők, a különféle munkaerőpiaci hátrányokkal küzdő emberek foglalkoztatási esélyeinek növelése volt. Fontosnak tartottuk, hogy különböző területek szaktudását, kompetenciáit összeadva tömörítsük az e célért tenni akaró szakembereket, segítőket, így partnerségekben, közös lobbimunkában dolgoztunk, törvénymódosítási és jogalkalmazási gyakorlatban elért változásokra törekedtünk. Történetünkről tudj meg többet ITT, korábbi kiadványainkat pedig ITT találod!

Húsz év után, 2018-ban a foglalkoztatáspolitikát és esélyegyenlőségi kérdéseket reflektorfénybe állító egyesületünk megújult, s a tágabb értelemben vett szegénység elleni fellépést megcélozva alakult át a működésünk a fenti három téma szerint (méltó megélhetés, energiaszegénység csökkentése, szegénység megjelenítése a médiában). Bővebben az Ügyeink menüpontban.
Alapértékeink a partnerség, társadalmi kérdésekben a szaktudás és az érintetti tapasztalat elismerése, a demokratikus működés fontossága, a közösség támogató erejébe vetett hit és a szolidaritás.

A honlap a Savköpő Menyét Alapítvány támogatásával jött létre.