Szociális vállalkozás

SZOCIÁLIS FARMOK LÉTREHOZÁSA MAGYARORSZÁGON

on szombat, 10 október 2015. Posted in Szociális vállalkozás

KÉZIKÖNYV ÉS FEJLESZTÉSI JAVASLATOK

Szimbiózis Alapítvány
2015. szeptember

Szerkesztette:
Kajner Péter – Jakubinyi László

A tanulmány letölthető: adobe reader logo

A szakpolitikai javaslat letölthető: adobe reader logo

Jelen tanulmányt a továbblépés alapjának tekintjük, mely összefoglalja a szociális farmműve-lés eddigi tapasztalatait, segítséget nyújthat induló szolgáltatások, gazdaságok tervezéséhez és fejlesztési javaslatokat ad a szakpolitika, de a civil kezdeményezések hálózata felé is. A tanulmány elkészítésének érdekében, a szerteágazó téma kifejtésén egy multidiszciplináris szakértői csoport – tanulmányunk szerzői – dolgozott. Több műhelymunkán és írásos kom-munikáción keresztül fogalmazódott meg a szakértők által közösen javasolt szociális farm definíció, a fejlesztési koncepció és a javaslatok. Megpróbáltuk a szociális farmok indításához szükséges komplex tudásanyagnak, javaslatoknak egy kezelhető összefoglalóját adni, ami alapot adhat a további, széles körű párbeszédhez. Tanulmányunk bemutatja a szociális far-mok elméleti alapjait és típusait; e kezdeményezések alkalmazását a gyógyításban és isme-retátadásban; társadalmi szerepüket; a tervezés és működtetés kulcsfontosságú lépéseit; a nemzetközi, illetve hazai tapasztalatokat; a jogi keretek elemzését és javaslatainkat; a támo-gatási lehetőségeket; végezetül pedig hosszú távú jövőképünket és a hálózati együttműködés fejlesztésére irányuló javaslatainkat.

 

A helyi kezdeményezésű gazdaságfejleszési programok

on hétfő, 04 március 2013. Posted in Szociális vállalkozás

Az MTA Közgazdaságtudományi Intézetének megbízásából készített tanulmánykötetünk
alapkérdése az, hogy kistelepüléseinken közösségi eszközökkel növelhető-e a foglalkoztatottság,
csökkenthető-e a tartós munkanélküliség, és ha igen, miként.

Vizsgálataink során olyan, jellemzően helyi foglalkoztatási
megoldásokat kerestünk, amelyek lényegüket tekintve ötvözik a piaci és az állami
szféra céljait és működési jellemzőit, továbbá megerősítik a helyi közösségeket, s ezáltal
igyekeznek feloldani a felhalmozódott feszültségeket. A piaci és az állami szféra határterületének
vizsgálatából adódóan a szociális gazdaság elméletében és célrendszerében találtuk
meg munkánk rendezőelvét.

Szociális gazdaság kézikönyv

on hétfő, 04 március 2013. Posted in Szociális vállalkozás

A kihasználatlan munkaerő ugyanakkor – szerencsére – együtt van jelen
számos kielégítetlen szükséglettel, ami reményt adhat a foglalkoztatási célú helyi kezdeményezések
sikerére.
Ezek kibontakozását és megszilárdítását szolgálja ez a kézikönyv, amely a Regionális Operatív
Program (ROP) 3.2 intézkedésének 3. komponense támogatásával készült. Utóbbinak
a célja a helyi foglalkoztatási kezdeményezések hosszú távú fenntarthatóságához
szükséges szakmai kapacitások kiépítése és megerősítése.

A szerzői kör összetételéből adódóan a kézikönyv elméleti és gyakorlati ismereteket egyaránt
tartalmaz, és ugyanúgy szól a szakmát most elsajátító egyetemi hallgatóknak, mint a
nonprofit szervezeteknél dolgozó szakembereknek.
A kézikönyv két fő részre tagolódik. Az első rész összefoglalja a téma akadémiai jellegű tudásanyagát,
a második rész ugyanakkor a mindennapok problémáinak, új feladatainak megoldásához
kínál szakmai fogódzót.

tudastar fogl fooldal