Barion Pixel Duplázzuk meg a családi pótlékot! / Let’s Double the Family Allowance! – Esély Labor Egyesület

Duplázzuk meg a családi pótlékot! / Let’s Double the Family Allowance!

A családi pótlék megduplázásának ügyén dolgozunk. Kérjük, segíts Te is!

 

Duplázzuk meg a családi pótlékot! / Let’s Double the Family Allowance! (Please see in English below.)

A családi pótlék az egyetlen olyan juttatás ma Magyarországon, amely minden gyermeket elér, és célja, hogy a gyermeknevelés többletköltségeihez érdemben hozzájáruljon, így a gyerekek nagyobb biztonságban, stabilabb anyagi körülmények között nőhessenek fel.

Ezt a célt azonban egyre kevésbé képes betölteni.

Összege 2008 óta nem emelkedett, és sokat veszített az értékéből. Akkor tört ki a gazdasági világválság. Most 2022 van. Szintén gazdasági válság – és emellett még a koronavírus-járvány okozta krízis miatt emelkedő élelmiszer-árak, állásvesztések is. És infláció, amelynek következtében az eleve alacsony összegű családi pótlék vásárlóereje tovább csökken. Eközben a válságnak kitett gyermekes családok is nehéz helyzetbe kerültek – köztük egyszülősök, alacsony jövedelmű háztartásokban élők, sérült gyermeket nevelők.

Ha részletesen szeretnél olvasni arról, hogy miért fontos a családi pótlék megduplázása kattints IDE!

Mi – szülők, családtagok, szociális munkások és más szakemberek – úgy gondoljuk, hogy cselekedni kell: a koronavírus-járvány okozta válságban a családi pótlék emelésének kérdése még sürgetőbb, mint korábban! Ezért 2017-ben DUPLÁZZUK MEG A CSALÁDI PÓTLÉKOT! címmel kampányt indítottunk.

Kérjük, segíts Te is! Elmondjuk, hogy hogyan!

Mit tettünk ezért eddig? Mit tehetsz Te?

 1. Elindítottunk a “Duplázzuk meg a családi pótlékot!” című petíciót, amelyet eddig több mint 49 000 ember írt alá – a célunk legalább 50 000 aláírás összegyűjtése. Segíts, hogy elérhessük!
 2. Nyílt leveleteket írtunk a döntéshozóknak, amelyben kérjük, hogy a 2008 óta nem emelt, értékét vesztett családi pótlék összegét a koronavírus-járvány nyomában járó gazdasági-társadalmi válság miatt haladéktalanul emeljék meg! A nyílt levelek ITT, ITT és ITT olvashatóak. Eddig 32 szervezet csatlakozott hozzánk – ha egyetértesz, szervezeteddel csatlakozz Te is!
 3. A levelekre óriási késéssel két választ kaptunk, melyek többnyire csak a létező családtámogatási rendszer elemeit tartalmazták. A válaszok ITT és ITT találhatóak. 
 4. Levélíró-kampányt indítottunk, amelyben magánszemélyek is kérhetik a döntéshozókat a családi pótlék mielőbbi megduplázására – eddig több mint 6000 levelet kaptak a döntéshozók. 
 5. Videó-kampányt indítottunk, amelyben bárki elmondhatja, hogy miért lenne időszerű a családi pótlék összegének megemelése.
 6. Mi magunk is videót forgattunk, amiben megfogalmaztuk a családi pótlék megduplázásának sürgősségét – nézd meg, oszd meg a videónkat Te is!
 7. 2020. október 17-én, A szegénység elleni küzdelem világnapján esőben, szélben is kiálltunk, hogy szülők, sérült gyermeket nevelő családok, egyszülős családok, a járványkrízisben munkájukat vesztő családok, szociális munkások és más szociális szakemberek üzenetét kihangosítsuk: eljött az ideje a családi pótlék megduplázásának – csatlakozz hozzánk Te is!
 8. Elkészítettük a koronavírus-járvány hatásaira tekintettel a 2020-as Szegénységi jelentést, amiben javaslatként fogalmaztuk meg a családi mielőbbi megemelését – olvasd el a jelentést, nézd meg, oszd meg az erről szóló közgazdászi-szociológusi beszélgetésünket!
 9. A sajtóban is beszélünk a kérdésről, és lehetőséget biztosítunk arra, hogy szülők és szakértők is elmondhassák, hogy miért fontos a családi pótlék megduplázásának ügye. Sajtóanyagainkból egy válogatást találsz alább – hallgasd meg, olvass bele, beszélgess erről másokkal Te is!
 10. 2020-ban és 2021-ben írtunk minden pártnak, hogy a családi pótlék duplázásának ügyéről és egyéb szociális kérdésekről egyeztessünk velük. Online találkoztunk több ellenzéki párttal és független képviselőjelölttel, a beszélgetések és 5 éves kampányunk eredményeként is a családi pótlék megduplázása és értékállóvá tétele belekerült a Közös alap című összellenzéki programba.
 11. A 2022-es országgyűlési választások után a családi pótlék megduplázása még mindig várat magára, ahogy várnak az arra jogosult gyerekek és az őket nevelő családok is. Kérjük, tegyél Te is azért, hogy elérhessük ezt a régóta időszerű célt: írd alá a petíciónkat ITT!

Az, hogy Magyarországon a gyerekek válsághelyzet idején is biztonságban növekedhessenek, közös ügyünk! Köszönjük, hogy Te is teszel azért, hogy a családi pótlék több mint 10 éve nem emelt, értékét vesztett összege végre megduplázódjon!

Ügyünkről a sajtóban – válogatás


Let’s Double the Family Allowance!

The family allowance is the only benefit in Hungary today that reaches all children. Its purpose is to contribute substantially to the additional costs of raising children so that children can grow up in safer, more stable financial conditions.

However, it is less and less able to fulfill this goal.

Its amount has not been raised since 2008 and has lost much of its value. In 2008 the economic crisis broke out. It is now 2022. Also an economic crisis–and also rising food prices and job losses due to the crisis caused by the coronavirus epidemic. Meanwhile, inflation is growing fast, resulting in the purchasing power of the already low amount of family allowance continuing to decrease. Families with children exposed to the crisis, including single parents, those living in low-income households, and those raising disabled children, also found themselves in a difficult situation.

If you want to read in detail why doubling the family allowance is important, click HERE! (in Hungarian)

We, as parents, family members, social workers, and other professionals believe that action must be taken: in the crisis caused by the coronavirus epidemic, the question of increasing the family allowance is even more urgent than before! That is why in 2017 we launched a campaign entitled ‘Let’s Double the Family Allowance!’ 

Please, join us! We will tell you how.

What have we done so far? What can you do?

 1. We launched the ‘Let’s Double the Family Allowance!’ petition, which has so far been signed by more than 49,000 people–our goal is to collect at least 50,000 signatures. Please, help us achieve it.
 2. We wrote open letters to the decision-makers, in which we ask that the amount of the family allowance, which has not been increased since 2008 and has lost value, be increased immediately due to the economic and social crisis caused by the coronavirus epidemic. The open letters can be read HERE, HERE, and HERE. So far, 32 organizations have joined us–if you agree, join together with your organization!
 3. We received two replies to the letters with huge delay, which mostly only contained the elements of the existing family support system. The answers can be found HERE and HERE.
 4. We launched a mail campaign in which private individuals can ask the decision-makers to double the family allowance as soon as possible–so far, the decision-makers have received more than 6,000 letters.
 5. We launched a video campaign in which anyone can say why it would be time to increase the amount of the family allowance.
 6. We filmed a video in which we expressed the urgency of doubling the family allowance–please, watch it, and share it as well!
 7. On October 17, 2020, the World Day for the Fight against Poverty, we stood out in the rain and wind to convey the message of parents, families raising disabled children, single-parent families, families who lost their jobs due to the epidemic crisis, social workers and other social professionals: the time has come for family allowance doubling–join us!
 8. Given the effects of the coronavirus epidemic, we prepared the 2020 Poverty Report, in which we formulated a proposal to raise the family allowance as soon as possible–please, read the report, watch and share our discussion with economists and sociologists about it.
 9. We also talk about the issue in the press and provide an opportunity for parents and experts to tell us why the issue of doubling the family allowance is important. You can find a selection of our press materials below–please, listen to it, read it, and talk about it with others.
 10. In 2020 and 2021, we wrote to all parties to negotiate with them on the doubling of the family allowance and other social issues. We met online with several opposition parties and independent candidates. Due to the discussions and our 5-year campaign, the doubling of the family allowance and making it stable in value was included in the joint opposition program called ‘Közös alap’ (‘Common Ground’).
 11. After the parliamentary elections in 2022, the doubling of the family allowance is still waiting, as are the children who are entitled to it and the families raising them. Please do your part so that we can achieve this long overdue goal: sign our petition HERE!

The fact that children in Hungary can grow up safely even during a crisis is our common cause! Thank you for doing so that the amount of the family allowance, which has not been increased for more than 10 years and has lost its value, is finally doubled!

About our issue in the media (selection in Hungarian)