Múltunk és jelenünk

Egyesületünket ernyőszervezetként alapítottuk a foglalkoztatási esélyek növeléséért dolgozó budapesti civil szervezeteknek, 1998-ban. Húsz év után, a foglalkoztatáspolitikát és esélyegyenlőségi kérdéseket reflektorfénybe állító egyesületünk 2018-ban megújult: a közösségszervezés és a közösségi érdekérvényesítés módszereivel a szegénység csökkentéséért küzdünk Magyarországon. Tagjaink között vannak szegénységet megtapasztalt emberek, szociális munkások, szociális szakemberek és aktivisták.

1998-tól a tagszervezetek ügyfeleik, azaz a tartósan munkanélküliek, a fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek, a munkába visszatérni kívánó nők, a különféle munkaerőpiaci hátrányokkal küzdő emberek akadályainak csökkentéséért dolgoztak. 2008-ra tagjaink a foglalkoztatási és esélyegyenlőségi szakmában több évtizedes tartós és széleskörű megbecsülésnek örvendő nonprofit szervezetek, illetve köztiszteletben álló szakemberek voltak.

KOMPETENCIÁINK ÖSSZEADÁSA, a kiérdemelt szakmai bizalomra épülő PARTNERSÉG nem csak az akadályokkal küzdőket, de a segíteni akarókat is hatásosan erősítette. A tagok rendszeres formális és informális együttműködései KÖZÖS PROJEKTEKET és számos kiváló módszertani kiadványt, konferenciát, hazai és nemzetközi tanulmányutat eredményeztek. Átütő eredményeket értünk el országos és regionális LOBBIMUNKÁNKKAL a szociális és foglalkoztatási ágazatok összehangolásában, az esélyegyenlőségi politika és szemléletmód hazai szakszerű megerősödésében. Szakmai munkánk nem utolsó sorban TÖRVÉNYMÓDOSÍTÁSI ÉS JOGALKALMAZÁSI GYAKORLATBAN értek el változásokat. Közös szakmai tudásunkra a 2010-es években igényt tartott az Alapvető Jogok Biztosi Irodája és a Belügyminisztérium Közfoglalkoztatási Tudományos Tanácsa is.

2012-ben csatlakoztunk a Humán Platform érdek-képviseleti tömörüléshez, 2014-ben a Szociális Farm Hálózathoz. 2016 óta a Magyar Szegénységellenes Hálózattal kitűnő és eredményes együttműködésben több ombudsmani intézkedést, jogszabályi és jogalkalmazási módosítást is elértünk a közfoglalkoztatottak javára.

Munkánkban jelenleg kiemelt hangsúlyt helyezünk a szegénységben élők ábrázolására a sajtóban, az energiaszegénységre, valamint a szociális juttatások és szolgáltatások helyzetére Magyarországon. Minden általunk képviselt ügyben fontos szerepet kap a családok és a nők helyzete, támogatása.

Egyesületünk 2018-ban a szegénység csökkentésének ügye mellett elkötelezett önkéntesekből álló informális szerveződés, a Magyar Szegénységellenes Hálózat befogadásával gazdagodott.

A honlap a Savköpő Menyét Alapítvány támogatásával jött létre