Barion Pixel Miért kell sürgősen megduplázni a családi pótlékot? – Esély Labor Egyesület

Miért kell sürgősen megduplázni a családi pótlékot?

A családi pótlék minden gyermeknek alanyi jogon járó juttatás, amellyel az állam a gyermeknevelés többletköltségeihez kíván hozzájárulni azzal a céllal, hogy minden gyermek biztonságban növekedhessen. A családi pótlék összege azonban 2008 óta nem emelkedett, így jelenleg eredeti funkcióját csak korlátozott mértékben tudja betölteni. Ezen segítene a családi pótlék összegének mielőbb megduplázása. Alább az érvek.

  1. Az összegről: a családi pótlék összege 2008-ban hibernálódott. Ekkoriban tört ki a nagy gazdasági világválság, 2020-ban pedig a COVID-19 okozta gazdasági krízis. Ezen válságokkal szegélyezett időszak alatt az egyébként sem túl gáláns összegű családi pótlék az infláció hatására jelentősen veszített értékéből – mostanra mintegy 40%-ot. Azaz a duplázással épphogy arra a szintre sikerülne visszahozni ezt a gyermekeknek járó kulcsfontosságú juttatást, ahol több mint egy évtizeddel ezelőtt(!) volt az értéke.
  2. Válság, kríziskezelés és családi pótlék: a koronavírus-járvány gazdasági-társadalmi válságot is okozott: a családoknak is megnövekedett élelmiszer- és gyógyszerárakkal kell szembenéznie, miközben sokakat munkahelyeik bizonytalanná válása, állásvesztés is érintett, mindez mentális megterheléssel is járt a társadalom egésze számára. Illetve mialatt tízezrek megélhetése vált instabillá – köztük olyan középosztálybeli családoké is, akik korábban nem szembesültek ilyen kihívásokkal -, növekedett a családok pénzbeli terhelése is: az otthoni munkavégzés, otthontanulás miatt nőttek a rezsiköltségek, a digitális oktatáshoz eszközökre van szükség, sok családban az oktatáshoz való egyenlő hozzáférés a gyerekek számára a mai napig nem megoldott. A szülők körülményei pedig meghatározzák a gyermekekét is. Erre a komplex problémahelyzetre a hazai szociálpolitikai rendszer nem tudott reagálni: az álláskeresési járadék időtartama európai szinten példátlanul rövid, az itthoni segélyezési rendszer jellemzően feltételekhez kötött és nyomott támogatási összegekre épül, mialatt ez a fajta segélyezési struktúra egyébként jóval költségesebb, mint amilyennek látszik, mert a feltételrendszer miatt jelentős adminisztrációs teherrel jár, bürokratikus, lassú és kontrolláló – miközben most gyors, univerzális, hathatós és célzott támogatásra lett volna szüksége a családoknak. A családi pótlék épp ilyen: bejáratott, univerzális (minden gyermeknek jár) és jól célzott. Megduplázása (minden kategóriában, azaz nem sávosan) épp ezért a gyermekes családok számára hatalmas segítség lett volna, miközben preventív jelleggel is bírna a gyermekszegénység leküzdésében. Magyarországon jelenleg a támogatási rendszer dominánsan munkához kötött – jelen krízishelyzetben, amikor megroppant a munkaerőpiac, rövid idő alatt rendkívül nagy tömegek veszítették el az állásukat, illetve sokaknak otthon kellett maradniuk a gyermekükkel, pillanatok alatt változhatnak egy család életkörülményei, helyzete (“Magyarországon több mint 3 millió ember él olyan háztartásban, amelynek egyáltalán nincsenek tartalékai” – forrás a linkre kattintva). A munkához kötés láthatóan nem járható út a munkaerőpiacot súlyosan érintő válsághelyzetben. A családi pótlék azonban nem függ a munkaerőpaci változásoktól, így duplázása azonnali hathatós segítség a gyermekes családok számára. Emellett a családi pótlék összege jellemzően visszaforog a gazdaságba fogyasztás formájában.
  3. Költségvetés és családi pótlék: a családi pótlék megduplázása a költségvetés szempontjából sem lenne megterhelő hiszen csupán a GDP 0,65%-át érintené. A külföldi példák is azt igazolják, hogy a családi pótlék emelése hosszútávon kifizetődik, Lengyelországban a családi pótlék összegének emelése előtt minden 3. gyermek szegénységben élt, ez a szám 18%-ra csökkent. (A lengyel példáról részletesen itt, összefoglalóan itt.)                              
  4. A családi pótlék szerepével és funkciójával kapcsolatban sok a tévhit és az előítélet, ezek közül a leggyakoribbak:
  • A családi pótlék elmélyíti a gyermekszegénységet, segélyfüggőséget okoz.” Ezzel szemben a tény az, hogy a családi pótlék jelenlegi összege, de még a megduplázott összege sem lenne annyira magas, hogy biztosítsa a megélhetést.
  • A jogosultak nem a gyerekekre fordítják a családi pótlékot.” Ezzel szemben a tény az, hogy ha a szülők a rezsiköltségekre költik a családi pótlékot, akkor is közvetve a gyermekekre fordítják az összeget. Nem lehet minden vásárlást ellenőrizni, ez semmilyen juttatásnál, illetve a családi adókedvezménynél sem áll fenn. Az a feltételezés, hogy a szegénységben élő családok számára kevésbé fontosak a gyermekeik, teljesen téves, káros és sztereotip. A családi pótlék összegének befagyasztásával, elértéktelenedésével minden család és gyermek elveszíti ezt az egyébként potenciálisan hathatós támogatást. Jövedelmi helyzettől függetlenül minden társadalmi réteg számára okozott problémát a jelenlegi krízis, a közvetlen anyagi támogatás elengedhetetlen a krízis hatásainak össztársadalmi csökkentéséhez.
  • “Mindenki megkapja, a gazdagok is.” Ezzel szemben a tény az, hogy a nagy jövedelmek visszaforgatására nem a családi pótlék való, hanem az adórendszer, azon keresztül kell ezt elérni.
  • “A jelenlegi családtámogatási rendszer minden gyermekes családot elér.” Ezzel szemben a tény az, hogy számos támogatási formához nem férnek hozzá a családok. A családi adókedvezményre csak azok jogosultak, akik rendelkeznek munkából származó jövedelemmel, de a kedvezmény mértéke változó. Egyéb támogatási formákat – így például a falusi CSOK-ot – pont azok nem tudják igénybe venni, akikre elviekben tervezték.  
  1. A családi pótlék támogatottsága. Egy reprezentatív közvélemény-kutatás szerint a családi pótlék emelését a megkérdezettek 82%-a támogatja. Ezt igazolja petíciónk is, melyet a családi pótlék megduplázásáért indítottunk, és már majdnem 45 ezren aláírtak. A téma iránti érdeklődést mutatja az is, hogy kezdeményezésünkhöz 32 civil szervezet csatlakozott és több mint 40 sajtómegjelenés is született a témában országszerte, így vidéken és Budapesten is. A családi pótlék emelésének ügye egy átfogó, országos közpolitikai téma, a gyermekek helyzete közügy, amelynek jobbításáért minden eszközzel tennünk kell, első lépésként a családi pótlék összegének mielőbbi megduplázásával.        

 

Szerzők: Juhos Katalin és László Johanna