Energiaszegénység

2018 tavaszán a Levegő Munkacsoport vezetője kereste meg a Magyar Szegénységellenes Hálózatot egy pályázati lehetőséggel, amely a hazai demokrácia deficittel és a civil szervezetek térvesztésével volt kapcsolatos. Szervezetünk csatlakozott a  Civitates pályázatot alkotó konzorciumhoz, az  első szakasz fő célkitűzéseként arra vállakoztunk, hogy kidolgozzunk egy olyan projektet, amelyben megoldásokat találunk a civil szféra további szerepvesztésének mérséklésére. Az a bátor terv bontakozott ki, hogy nem általános demokrácia-erősítő cselekvési tervet dolgozunk ki, hanem egy súlyos társadalmi probléma, az energiaszegénység mentén gondoljuk végig az együttműködésre lépő öt civil szervezet lehetséges szerepvállalását, lefedve ezzel a szegénység ezen típusának minden aspektusát: környezeti, lakhatási, jogi szabályozási, gender és szegénységi. A megnyert projektben, amely az Elosztó nevet kapta,  az MSZEH-t működtető Esély Labor tagjainak feladata elsősorban a baranyai aprófaluban, Ágon, mint a projekt egyik helyszínén zajló tervezési és gyakorlati munkák koordinálása. Arra vállalkoztunk, hogy közösségi tervezési módszerekkel megalkotjuk a település energiaszegénységi stratégiáját. Ennek megalapozásaként kérdőíves és interjúkon alapuló  felmérés is készült Ágon, amelyet egyesületünk munkatársa, Jász Krisztina koordinált. Ezzel párhuzamosan kisebb és nagyobb volumenű gyakorlati beavatkozások is zajlanak a faluban a energiaszegénység mérséklése érdekében. Október elején kilenc háztartásban az Esély Labor volt elnöke, jelenleg a felügyelő bizottság tagja, Kulinyi Márton egy helyi, asztalos végzettségű lakossal, Veres Imrével együtt nút technológiával nyílászárókat tömítettek, javítva ezzel az érintett lakóingatlanok kifűthetőségét. A másik tervezett gyakorlati beavatkozás  – a korábban három közösségfejlesztő által elindított közösségfejlesztési és adományozási folyamathoz csatlakozva -, tetők javítása és a Habitat for Humanity, mint konzorciumi partner által szerzett adománnyal kiegészítve, ezen tetők szigetelése. A tetők javítása és szigetelése valószínűleg a jövő év tavaszán történik meg, amelynek a koordinációjában szintén aktív szerepet vállalunk.