Munkaerő-piaci rendszer

A magyar foglalkoztatáspolitika két évtizede, 1990–2010

on szerda, 05 március 2014. Posted in Munkaerő-piaci rendszer

szerkesztette: Fazekas Károly és Scharle Ágota

E kötet célja, hogy egységes keretben, az egyes eszközök kölcsönhatásait
is kimutatva tekintse át az elmúlt húsz év szakpolitikai gyakorlatát és eredményeit,
majd ezt az elméleti irodalommal és a nemzetközi tapasztalatokkal
összevetve megmutassa azokat a lehetséges elmozdulási irányokat, amelyek
révén – a magyar munkapiac és gazdaság adottságait is figyelembe véve –
a szakpolitika nagyobb sikerrel és hatékonyabban tudna hozzájárulni a foglalkoztatás
bővüléséhez.

Letölthető: adobe reader logo


A kötet hat részre tagolódik. Az első rész vázolja a foglalkoztatási helyzet
alakulását, röviden bemutatja az azt meghatározó gazdasági és szerkezeti
folyamatokat, és ajánlásokat fogalmaz meg, amelyeket a jelenlegi helyzetben
hasznosíthatnak a foglalkoztatáspolitikáért felelős döntéshozók. A második
és harmadik rész a foglalkoztatáspolitikát alakító fontosabb intézményi
szereplők céljait és működését vizsgálja. A többi rész kissé rendhagyó módon
nem a foglalkoztatáspolitika intézményei, hanem a feladatok szerint tagolódik:
a negyedik rész a bérpolitika alakulását, az ötödik a munkaerő iránti
kereslet és kínálat összeegyeztetését, végül a hatodik rész a munkavégzés
közvetett költségeinek csökkentését tekinti át. A tartalmi részek után következik
a foglalkoztatáspolitikával kapcsolatos legfontosabb adatok idősorait
bemutató Adattár és a Függelék, amely röviden összefoglalja a kötethez
készített sajtóelemzés és interjús kutatás módszereit.

A munkahelyi patrónusrendszer (2008)

on hétfő, 25 március 2013. Posted in Munkáltatók, Munkaerő-piaci rendszer

A tanulmány a hátrányos helyzetű munkavállalók munkahelyi beilleszkedését segítő speciális, „patrónus” támogató rendszer kipróbálásának tapasztalatait dolgozza fel. A tanulmány kitér a patrónusrendszer szakmai-módszertani hátterének ismertetésére és alkalmazásának gyakorlati szempontjaira is. 

A Budapest Esély Nonprofit Kft. szakmai műhelyében az EQUAL közösségi kezdeményezés támogatásával készült.

adobe reader logo

Kutatási évkönyv 2011. A foglalkoztatási szolgálat fejlesztése az integrált munkaügyi és szociális rendszer részeként

on hétfő, 04 március 2013. Posted in Munkaerő-piaci rendszer

A Társadalmi Megújulás Operatív Program 1.3.1 „A foglalkoztatási szolgálat fejlesztése
az integrált munkaügyi és szociális rendszer részeként” projektjének „A foglalkoztatáspolitikai
döntések megalapozása” elnevezésű részprogramja célul tűzte
ki, hogy a döntéshozók, a munkaerő-piaci szereplők számára rendszerbe foglalja, elemezze
a foglalkoztatást, a foglalkoztatásra ható körülményeket és beavatkozásokat,
bemutassa a beavatkozások eredményességét, végezetül rámutasson a foglalkoztatási
szolgálat szerepére egy jól működő nemzeti munkaerőpiacon.

NFSZ munkaerő-piaci évkönyve 2010

on hétfő, 04 március 2013. Posted in Munkaerő-piaci rendszer

A mintegy száz oldalas kiadvány aNemzeti/Állami Foglalkoztatási Szolgálat, 2010. évi tevékenységét a nemzetközi trendek és a hazai munkaerő-piaci folyamatok terébe helyezi.

programjainkat

tudastar fogl fooldal