Közfoglalkoztatás

A közfoglalkoztatást szervezők értékei

on szerda, 05 március 2014. Posted in Közfoglalkoztatás

Kutatás a közfoglalkoztató szervezetek kőrében (2011-2012)

Koltai Luca - Kulinyi Márton

A közfoglalkoztatást szervezőkértékei

Esély Labor Egyesület

2013.

 

hivatal

 

A közfoglalkoztató szervezetek kutatása

A 870 közfoglalkoztató válaszait feldolgozó kérdőíves vizsgálatot mélyinterjúkkal és fókuszcsoportos beszélgetésekkel egészítettük ki, valamint merítettünk a szakértőink véleményéből, tapasztalataiból is. A kapott kép árnyalására a legfontosabb területeken bemutatjuk a Nemzeti Munkaügyi Hivatal által működtetett Foglalkoztatási és Közfoglalkoztatási Adatbázisból (a továbbiakban: FOKA) kapott adatokat is. Igy országos képet kapjunk a közfoglalkoztatás 2011-ben elindult átalakulásról.

Megvizsgáltuk, hogy a közfoglalkoztatást végző szervezetek vezetői

mit várnak a közfoglalkoztatástól (célok),

mit gondolnak annak hatásairól,

céljaik eléréséhez, mérnek-e, vizsgálnak-e valamiféle hatást, eredményességet.

Mit tudnak, mit gondolnak a dolgozók kilépés utáni helyzetéről.

Milyen feladatokba vonják be a dolgozókat, munkakészségük javulása, szinten tartása érdekében.

Milyen szervezetek szakmai felkészültsége, milyen hiányokat fogalmaznak meg (szakember, tudás, módszertan).

 

Külön kerestük (elsősorban a mélyinterjúk során) az „értékteremtő munka” tartalmáról, mérhetőségéről, fenntarthatóságáról alkotott képeket.

Mit gondolnak annak a helyi gazdasághoz való viszonyáról.

adobe reader logoTanulmány letölthető

A közfoglalkoztatottak jellemzői

on szerda, 05 március 2014. Posted in Közfoglalkoztatás

Koltai Luca

A közfoglalkoztatottak jellemzői

Esély Labor Egyesület

2013

kozmunka1-qpr

Kik kerülnek a közfoglalkoztatásba?

Jelen tanulmány alapját öt kistérségben, 283 aktuálisan közfoglalkoztatásra felvett személlyel készítettek strukturált interjúnk képezi.

Arra voltunk kiváncsiak, hogy a közfoglalkoztatásba bekerülők milyen háttérrel rendelkeznek. Vzsgáltuk és bemutatjuk, hogy aválaszadóknak milyen 

  • szociális helyzete,
  • képzettsége, szaktudása, munkatapasztalata,
  • társadalmi beágyazottsága, kapcsolati hálója,  
  • aktivitása, motivációi.

Három tipikus karakter figyelhető meg:

"Rotációs közmunkások"

"Pályakezdők a pálya szélén"

"Próbálkozók" (akik átutazók a közmunkában)

A tanulmány jelentése itt olvasható, letölthető:

adobe reader logo

A KÖZFOGLALKOZTATÁSI CSAPDA

on kedd, 18 november 2014. Posted in Közfoglalkoztatás

A Magyar Szegénységellenes Hálózat jelentése a közfoglalkoztatottak hátteréről, helyzetérôl és lehetőségeiről

Letölthető:adobe reader logo

KISTELEPÜLÉSEK ÖNFENNTARTÓ, HATÉKONY ÉS ÉRTÉKTEREMTŐ KÖZFOGLALKOZTATÁSA

on szerda, 05 március 2014. Posted in Közfoglalkoztatás

Készítette:

ADITUS Tanácsadó Zrt.

Letölthető:  adobe reader logo

ÁSZ JELENTÉS a közfoglalkoztatás és a hozzá kapcsolódó képzési programok támogatási rendszere hatékonyságának, eredményességének ellenőrzéséről

on szerda, 05 március 2014. Posted in Közfoglalkoztatás

2013. szeptember

JELENTÉS
a közfoglalkoztatás és a hozzá kapcsolódó
képzési programok támogatási rendszere
hatékonyságának, eredményességének
ellenőrzéséről

13097  2013. szeptember

Letölthető: adobe reader logo

Közfoglalkoztatás másként

on szerda, 05 március 2014. Posted in Közfoglalkoztatás

Közfoglalkoztatás másként MTVA | 2013

A kiadvány letölthető: 7244-diplomas-munkanelkulieket-is-var-a-kulturalis-kozfoglalkoztatasi-program

Munkanélküli diplomásoknak is segítséget nyújthat a kormány

kulturális közfoglalkoztatási programja, mely Hoffmann Imre közfoglalkoztatási és Halász János kulturális államtitkár szerint

"újra megtanítja dolgozni a résztvevőket, olyan tudás birtokába hozva őket amelynek köszönhetően aztán a munkaerőpiacon is meg tudják állni a helyüket”

Az "út a munkához" program hatása

on hétfő, 16 június 2014. Posted in Közfoglalkoztatás

Kutatássorozat munkái

 

Ez a kutatássorozat az Esély 2010/1 számában megjelent „Út a munkához” program hatásait kívánja feltárni, számos kistérségi kutatás eredményét mutatja be.

Csoba Judit:

A közfoglalkoztatás régi/új rendszere. Útközben az „Út a munkához” programban

adobe reader logo

Udvari Kerstin–Varga István:

Tervezett tervezetlenség – közfoglalkoztatási tervek tartalomelemzése

adobe reader logo

Bass László:

Az „Út a munkához program” hatása – egy kérdőíves felmérés tapasztalatai

adobe reader logo

Hamar Anna:

Megújuló folytonosság. Közfoglalkoztatás egy észak-alföldi kistérségben

adobe reader logo
   

Váradi Monika Mária:

A közfoglalkoztatás útjai és útvesztői egy aprófalvas kistérségben

adobe reader logo

Vida Anikó – Virág Tünde:

Közmunka és napszám. Foglalkoztatás és szociális helyzet Dél-Békésben

adobe reader logo

Virág Tünde - Zolnay János:

Csapdába került önkormányzatok, csapdában tartott szegények – közfoglalkoztatás a Csereháton

adobe reader logo

 

 

 

 

Felmérés a közcélú foglalkoztatást szervező önkormányzatok körében (2005-2010)

on hétfő, 16 június 2014. Posted in Közfoglalkoztatás

Aktív munkaerı-piaci politikák komplex értékelése kutatáshoz önkormányzati felmérés készítése és értékelése

Közremőködtek:

Durucz Emma, Mészáros Ibolya Mária, Petz Raymund
Szerkesztette:
Petz Raymund

Az MP 2002 Kkt. a közcélú foglalkoztatást szervezı önkormányzatok
körében felmérést végzett a 2005-2010 közötti közfoglalkoztatási
folyamatokról, az errıl szóló tanulmány jellege szerint tehát múltelemzés.

adobe reader logo

Közfoglalkoztatás hatékonyan

on hétfő, 16 június 2014. Posted in Közfoglalkoztatás

Integrált szervezés, eredménymérés és értékelés Aladi Gusztáv - Kulinyi Márton 2014.

„A közfoglalkoztatás monitoring rendszerének kidolgozásáról” szóló szakpolitikai program

on szerda, 05 március 2014. Posted in Közfoglalkoztatás

2013.06

A szakpolitikai program célja

A közfoglalkoztatás új rendszerének kialakításával összefüggésben a kormányzati feladatok átalakításáról szóló 1192/2011. (VI. 14.) Korm. határozat 2. pontja szerint a közfoglalkoztatás helyzetéről rendszeresen, de legalább félévente a Kormányt tájékoztatni kell. A Koncepció IV. fejezete felvázolja, hogy szükséges a közfoglalkoztatás monitoring rendszerének kidolgozása, a Belügyminisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2010. (IX. 2.) BM utasítás minisztériumi hivatali egységek feladatait tartalmazó 2. számú függelék 2.1.5.2. pontjában a Közfoglalkoztatási és Logisztikai Főosztály feladatai között meghatározza a monitoring rendszer működtetését.
A Koncepció a kidolgozásakor még nem tért ki a monitoring rendszer meghatározására, de előrevetítette annak szükségességét.
A Koncepcióban megfogalmazott célok elérése, a közfoglalkoztatási programok eredményes megvalósítása szükségessé teszi egy komplex, a területi szemléletet is érvényesítő monitoring rendszer kidolgozását.

A program letölthető: adobe reader logo

tudastar fogl fooldal