Szervezeti Kutatás

on kedd, 19 március 2013. Posted in Út a piaci munka világába

Koltai Luca - Kulinyi Márton 

A közfoglalkoztatást szervezők értékei

 

 

Esély Labor Egyesület

2013.

 

hivatal

 

A közfoglalkoztató szervezetek kutatása

A 870 közfoglalkoztató válaszait feldolgozó kérdőíves vizsgálatot mélyinterjúkkal és fókuszcsoportos beszélgetésekkel egészítettük ki, valamint merítettünk a szakértőink véleményéből, tapasztalataiból is. A kapott kép árnyalására a legfontosabb területeken bemutatjuk a Nemzeti Munkaügyi Hivatal által működtetett Foglalkoztatási és Közfoglalkoztatási Adatbázisból (a továbbiakban: FOKA) kapott adatokat is. Igy országos képet kapjunk a közfoglalkoztatás 2011-ben elindult átalakulásról.

Megvizsgáltuk, hogy a közfoglalkoztatást végző szervezetek vezetői

mit várnak a közfoglalkoztatástól (célok),

mit gondolnak annak hatásairól,

céljaik eléréséhez, mérnek-e, vizsgálnak-e valamiféle hatást, eredményességet.

Mit tudnak, mit gondolnak a dolgozók kilépés utáni helyzetéről.

Milyen feladatokba vonják be a dolgozókat, munkakészségük javulása, szinten tartása érdekében.

Milyen szervezetek szakmai felkészültsége, milyen hiányokat fogalmaznak meg (szakember, tudás, módszertan).

 

Külön kerestük (elsősorban a mélyinterjúk során) az „értékteremtő munka” tartalmáról, mérhetőségéről, fenntarthatóságáról alkotott képeket.

Mit gondolnak annak a helyi gazdasághoz való viszonyáról.

 

adobe reader logoTanulmány letölthető