Foglalkoztatáspolitikai intézkedések – közfoglalkoztatás v.s. aktív munkaerő-piaci szolgáltatások

on szerda, 27 máj. 2015. Posted in Út a piaci munka világába

Esély Labor és a Szegénységellenes Hálózat közös nyilatkozata a 2016. évi költségvetés tervezetéről

A 2016. évi költségvetés radikálisan elvonja mind a támogatási forrásokat,

mind a szolgáltató infrastruktúra erőforrásait az elsődleges munka világának fejlesztési lehetőségeitől.

E politika egyre növekvő állami források bevonásával egyre rontja a munkáltatók esélyeit, hogy javuló minőségű munkaerőt találjanak.

Egyre rontja a munkát keresők esélyeit, hogy az elsődleges munka világában fenntartható munkahelyhez

juthassanak. 

kuncog a krajcar

  A teljes elemzés letölthető innenhttp://feleloskoltsegvetes.com/2015/06/17/foglalkoztataspolitikai-intezkedesek-kozfoglalkoztatas-v-s-aktiv-munkaero-piaci-szolgaltatasok/

 A 2016. évi költségvetési tervből is kirajzolódó foglalkoztatáspolitika ellentétes mind a munkát keresők, mind a munkáltatók, így nemzetgazdaság hosszabb távú érdekeivel. Radikálisan elvonja mind a támogatási forrásokat, mind a szolgáltató infrastruktúra erőforrásait az elsődleges munka világának fejlesztési lehetőségeitől. E politika egyre növekvő állami források bevonásával egyre rontja a munkáltatók esélyeit, hogy javuló minőségű munkaerőt találjanak. Egyre rontja a munkát keresők esélyeit, hogy az elsődleges munka világában fenntartható munkahelyhez juthassanak.

A közfoglalkoztatás mókuskerekének kapacitását növelő politika egy középtávon kilátástalan, fenntarthatatlan világot épít a jövedelmi szegénységben élő, tartósan munkanélküliek számára.

Ez a politika feléli az erőforrásokat azok elől, akik még kisebb segítséggel is esélyesek lennének egy fenntartható, elsődleges piaci munka világába jutni. A közfoglalkoztatás határtalan feldagasztásával szinte egyáltalán nem jut forrás a mobilitást az álláskeresést, személyre szabható segítséget, bértámogatást, vállalkozóvá válást segítő eszközökre.

A foglalkoztatáspolitika igazgatási és szolgáltatási rendszeréből hiányzik a tervszerű és rendszerszintű karbantartó és fejlesztő infrastruktúra. Hiányzik mind a célszerű humánerőforrás fejlesztési, módszertani fejlesztési, szervezetfejlesztési aktivitás, mind a szisztematikus adatgyűjtő, feldolgozó és értékelő monitori rendszer. A foglalkoztatáspolitikai folyamatok értékelése és döntéshozatalok során nem működik semmiféle társadalmi párbeszéd az érintett munkáltatók és munkavállalók szervezetei között.

Az uniós projektek a rendszerek fejlesztésére hivatottak, hosszabb távú (5 éves) fenntartási kötelezettség mellett. A korábbi és az újabb támogatásokból fejlesztett rendszerek fenntartása már nemzeti feladat. Helytelen politika e forrásokat is a munka világától távol lévők ad hoc képzésére felhasználni.

Javaslatok, ajánlások dióhéjban:

  • Alapvetőnek tartjuk, hogy a jövő évi költségvetés jövőt építő foglalkoztatás-fejlesztési politikát szolgáljon. E politika az elsődleges munkaerőpiac befogadó képességét, az esélyes és a veszélyeztetett csoportokat ide segítő szolgáltatások fejlesztésének és elérésének szolgálatában kell, hogy álljon!
  • A szociális célú és a fejlesztési célú közfoglalkoztatást a különböző célokat adekvátan szolgáló, különböző eszközkészletekkel kell párosítani.
  • Elengedhetetlennek tartjuk, hogy a kormány rendszerszerű és szakszerű monitorozással és módszertani segítséggel fejlessze a foglalkoztatáspolitikai beavatkozások hatékonyságát, a jogszabály alkotást és a támogatási konstrukciók rendszeres korszerűsítését, valamint a központi és a regionális, forrásallokációt, illetve a konkrét támogatási döntéseket.

A teljes elemzés letölthető innen http://feleloskoltsegvetes.com/2015/06/17/foglalkoztataspolitikai-intezkedesek-kozfoglalkoztatas-v-s-aktiv-munkaero-piaci-szolgaltatasok/

 

A Civilek a költségvetésről további állásfoglalásai: 

http://kfib.hu/hu/civilek-a-koltsegvetesrol

A “CIVILEK A KÖLTSÉGVETÉSRŐL” #KÖLTSÉGVETÉS2016 PROJEKTET A NYÍLTTÁRSADALOMINTÉZET TÁMOGATJA.