Út a piaci munka világába

Út a piaci munka világába

Ez a legaktuálkisabb projektünk...

132 ezer álláskereső, akiknek még a közmunka is nehéz

on kedd, 07 március 2017. Posted in Út a piaci munka világába

Speciális közfoglalkoztatási csoportok

Nem kizárni, segíteni ! 

2016. elejére már a kormány is szembesült azzal a ténnyel, hogy a regiszrált álláskeresők egy jelentős része számára  a rendszer nem tud "megfelelő" munkát, akár közmunkát is felajánlani.

 Erre reagálva a kormány két lépést tett. Egyrészt 2016. őszén elindított egy 300 fős "kísérleti" közfoglalkoztatási programot, melyet 2017-ben azonos mértékben futtat. Erről lásd. 2. számú anyagunkat.

Másrészt sok Kormányhivatal egyszerűen kizárja azokat, akiknek nem tud "megfelelő" munkalehetőséget Ez a kizárás viszont azzal is jár, hogy az egyébként mindenben együttműködő személy elesik az aktív korúak (szociális) ellátásától is, sőt az ezzel járó egészségbiztosítástól is. Azaz, ha valaki egészségi állapota miatt nem tudja ellátni például az önkormányzat által szervezett dohos pincék lomtalanítását, akkor még az egészségbiztosítását is elveszítheti. 

Bár Czibere Károly 2017. február 20.-i körlevelében már kérte az illetékes kormányhivatalokat, hogy csak azt a személyt zárják ki, aki "neki felróható ok"  áll fenn. A jogi ellentmondás (Flt. 54. § (14) és az Szt. 34.§ (2) bek. b)) ettől még fennáll, most is hallunk olyan kizáró estekről, mikor a személy mindent megtesz, csak épp nincs számára megfelelő munkalehetőség.

Az Alapvető Jogok Biztosa vizsgálta ezt az állapotot és bizony megállapította, hogy az

FHT-ból való kizárás jogellenes.

Itt a teljes jelentés

 

 Itt pedig az MTI hír:


 

 

2.

A foglalkoztatásba mentális, szociális vagy egészségügyi okokból be nem vonható álláskeresők számára "speciális közfoglalkoztatási programot" indítottak kísérleti jelleggel. Ezen programok 4 megyében, 5 hónapos időtartamban 300 főnek biztosítottak egyéni és csoportos tanácsadást, mentori szolgáltatásokat.

Egyesületünk 2017. februárjában megkérdezte a BM illetékesét, hogy mi történt, mik a tapasztalatok, hogyan tovább.

A korrekt és körültekintő választ csatolva olvashatod.

Egy rövid összefoglalót pedig itt találsz.

A résztvevők köre :

 • A munkaügyi központokkal tartósan együttműködtek, de legalább egy éve nem volt sikeres munkaközvetítésük. Ennek egészségügyi, mentális, szociális okai lehettek. (A profiling 3. csoportjába tartozók.)
 • E csoport számossága 132 ezer főre tehető (a járási hivatalok becslése szerint), 53 ezer egészségügyi, 78 ezer fő szociális problémákkal küzd.
 • 6-9-szer annyi főt kellett behívni, hogy összejöjjön a 300 résztvevő.
 • A program végére 10-15%-ukat tekintik "alkalmasnak a magasabb szintű értékteremtő közfoglalkoztatásra".

 A tartalom: 

 • Csak bemeneti és kimeneti indikátorok vannak, kimeneti állapotfelmérésről, eredmény és hatásindikátorokról nem tudunk. 
 • Az állapotfelmérést és a mentorálást, tanácsadást családsegítő szolgálatok végezték.

 Tanulság: 

 • Az eredményről pozitív szubjektív véleményeket írt a tájékoztató.
 • 2017-ben azonos szinten folytatnák (4 megye, 11 helyszín, 300 fő, 5 hónap)
 • lehetőséget kínálnak nekünk további, személyes szakmai konzultációra.

 Első körös szakmai válaszunkat, álláspontunkat itt találod.

 

Foglalkoztatáspolitikai intézkedések – közfoglalkoztatás v.s. aktív munkaerő-piaci szolgáltatások

on szerda, 27 máj. 2015. Posted in Út a piaci munka világába

Esély Labor és a Szegénységellenes Hálózat közös nyilatkozata a 2016. évi költségvetés tervezetéről

A 2016. évi költségvetés radikálisan elvonja mind a támogatási forrásokat,

mind a szolgáltató infrastruktúra erőforrásait az elsődleges munka világának fejlesztési lehetőségeitől.

E politika egyre növekvő állami források bevonásával egyre rontja a munkáltatók esélyeit, hogy javuló minőségű munkaerőt találjanak.

Egyre rontja a munkát keresők esélyeit, hogy az elsődleges munka világában fenntartható munkahelyhez

juthassanak. 

kuncog a krajcar

  A teljes elemzés letölthető innenhttp://feleloskoltsegvetes.com/2015/06/17/foglalkoztataspolitikai-intezkedesek-kozfoglalkoztatas-v-s-aktiv-munkaero-piaci-szolgaltatasok/

 A 2016. évi költségvetési tervből is kirajzolódó foglalkoztatáspolitika ellentétes mind a munkát keresők, mind a munkáltatók, így nemzetgazdaság hosszabb távú érdekeivel. Radikálisan elvonja mind a támogatási forrásokat, mind a szolgáltató infrastruktúra erőforrásait az elsődleges munka világának fejlesztési lehetőségeitől. E politika egyre növekvő állami források bevonásával egyre rontja a munkáltatók esélyeit, hogy javuló minőségű munkaerőt találjanak. Egyre rontja a munkát keresők esélyeit, hogy az elsődleges munka világában fenntartható munkahelyhez juthassanak.

A közfoglalkoztatás mókuskerekének kapacitását növelő politika egy középtávon kilátástalan, fenntarthatatlan világot épít a jövedelmi szegénységben élő, tartósan munkanélküliek számára.

Ez a politika feléli az erőforrásokat azok elől, akik még kisebb segítséggel is esélyesek lennének egy fenntartható, elsődleges piaci munka világába jutni. A közfoglalkoztatás határtalan feldagasztásával szinte egyáltalán nem jut forrás a mobilitást az álláskeresést, személyre szabható segítséget, bértámogatást, vállalkozóvá válást segítő eszközökre.

A foglalkoztatáspolitika igazgatási és szolgáltatási rendszeréből hiányzik a tervszerű és rendszerszintű karbantartó és fejlesztő infrastruktúra. Hiányzik mind a célszerű humánerőforrás fejlesztési, módszertani fejlesztési, szervezetfejlesztési aktivitás, mind a szisztematikus adatgyűjtő, feldolgozó és értékelő monitori rendszer. A foglalkoztatáspolitikai folyamatok értékelése és döntéshozatalok során nem működik semmiféle társadalmi párbeszéd az érintett munkáltatók és munkavállalók szervezetei között.

Az uniós projektek a rendszerek fejlesztésére hivatottak, hosszabb távú (5 éves) fenntartási kötelezettség mellett. A korábbi és az újabb támogatásokból fejlesztett rendszerek fenntartása már nemzeti feladat. Helytelen politika e forrásokat is a munka világától távol lévők ad hoc képzésére felhasználni.

Javaslatok, ajánlások dióhéjban:

 • Alapvetőnek tartjuk, hogy a jövő évi költségvetés jövőt építő foglalkoztatás-fejlesztési politikát szolgáljon. E politika az elsődleges munkaerőpiac befogadó képességét, az esélyes és a veszélyeztetett csoportokat ide segítő szolgáltatások fejlesztésének és elérésének szolgálatában kell, hogy álljon!
 • A szociális célú és a fejlesztési célú közfoglalkoztatást a különböző célokat adekvátan szolgáló, különböző eszközkészletekkel kell párosítani.
 • Elengedhetetlennek tartjuk, hogy a kormány rendszerszerű és szakszerű monitorozással és módszertani segítséggel fejlessze a foglalkoztatáspolitikai beavatkozások hatékonyságát, a jogszabály alkotást és a támogatási konstrukciók rendszeres korszerűsítését, valamint a központi és a regionális, forrásallokációt, illetve a konkrét támogatási döntéseket.

A teljes elemzés letölthető innen http://feleloskoltsegvetes.com/2015/06/17/foglalkoztataspolitikai-intezkedesek-kozfoglalkoztatas-v-s-aktiv-munkaero-piaci-szolgaltatasok/

 

A Civilek a költségvetésről további állásfoglalásai: 

http://kfib.hu/hu/civilek-a-koltsegvetesrol

A “CIVILEK A KÖLTSÉGVETÉSRŐL” #KÖLTSÉGVETÉS2016 PROJEKTET A NYÍLTTÁRSADALOMINTÉZET TÁMOGATJA.

 

Szervezeti Kutatás

on kedd, 19 március 2013. Posted in Út a piaci munka világába

Koltai Luca - Kulinyi Márton 

A közfoglalkoztatást szervezők értékei

 

 

Esély Labor Egyesület

2013.

 

hivatal

 

A közfoglalkoztató szervezetek kutatása

A 870 közfoglalkoztató válaszait feldolgozó kérdőíves vizsgálatot mélyinterjúkkal és fókuszcsoportos beszélgetésekkel egészítettük ki, valamint merítettünk a szakértőink véleményéből, tapasztalataiból is. A kapott kép árnyalására a legfontosabb területeken bemutatjuk a Nemzeti Munkaügyi Hivatal által működtetett Foglalkoztatási és Közfoglalkoztatási Adatbázisból (a továbbiakban: FOKA) kapott adatokat is. Igy országos képet kapjunk a közfoglalkoztatás 2011-ben elindult átalakulásról.

Megvizsgáltuk, hogy a közfoglalkoztatást végző szervezetek vezetői

mit várnak a közfoglalkoztatástól (célok),

mit gondolnak annak hatásairól,

céljaik eléréséhez, mérnek-e, vizsgálnak-e valamiféle hatást, eredményességet.

Mit tudnak, mit gondolnak a dolgozók kilépés utáni helyzetéről.

Milyen feladatokba vonják be a dolgozókat, munkakészségük javulása, szinten tartása érdekében.

Milyen szervezetek szakmai felkészültsége, milyen hiányokat fogalmaznak meg (szakember, tudás, módszertan).

 

Külön kerestük (elsősorban a mélyinterjúk során) az „értékteremtő munka” tartalmáról, mérhetőségéről, fenntarthatóságáról alkotott képeket.

Mit gondolnak annak a helyi gazdasághoz való viszonyáról.

 

adobe reader logoTanulmány letölthető

A közfoglalkoztatottak jellemzői

Written by Koltai Luca on szerda, 20 november 2013. Posted in Út a piaci munka világába

Kutatási jelentés

Koltai Luca

A közfoglalkoztatottak jellemzői

Esély Labor Egyesület

2013

kozmunka1-qpr

Kik kerülnek a közfoglalkoztatásba?

 

Jelen tanulmány alapját öt kistérségben, 283 aktuálisan közfoglalkoztatásra felvett személlyel készítettek strukturált interjúnk képezi. 

Arra voltunk kiváncsiak, hogy a közfoglalkoztatásba bekerülők milyen háttérrel rendelkeznek. Vzsgáltuk és bemutatjuk, hogy aválaszadóknak milyen 

 • szociális helyzete,
 • képzettsége, szaktudása, munkatapasztalata,
 • társadalmi beágyazottsága, kapcsolati hálója,  
 • aktivitása, motivációi.

Három tipikus karakter figyelhető meg:

"Rotációs közmunkások"

"Pályakezdők a pálya szélén"

"Próbálkozók" (akik átutazók a közmunkában)

A tanulmány jelentése itt olvasható, letölthető:

adobe reader logo

Út a piaci munkába tudástára

on kedd, 20 máj. 2014. Posted in Út a piaci munka világába

A Módszertani Iroda letölthető kiadványai, előadásai

Kiadványok, melyek innen is letölthetőek: 

Kutatási

jelentések

Konferenciák

Módszertani füzetek

Képzési anyagok

 A közfoglalkoztatást szervezők értékei

(Szervezeti kutatás)

A közmunka

és a kiút

 (2013. szept. 26.)

 Út a szociális vállalkozások felé

(A szociális vállalkozás mint a közfoglalkoztatásból való egyik lehetséges kivezetés)

 Közfoglalkoztatási ismeretek 

(Módszertani kézikönyv gyakorlati és elméleti alkalmazóknak)

A közfoglalkoztatottak jellemzői

(1. célcsoport kutatás)

Ösvények az álláskeresők és a munkáltatók között

(2013. dec. 11.)

Közfoglalkoztatás 

hatékonyan

(Integrált szervezés, eredmény mérés) 

 Közfoglalkoztatás 

szervezők képzése

 Munkakörülmények, merre visz a közmunka? 

(2. és 3. célcsoport kutatás)

Tapasztalatok és jó gyakorlatok cseréje

(2014. febr.26.)

Út a piaci munka világába

 (A tartós munkanélküliek munkaerőpiacra történő visszavezetését segítő eszközök, módszerek)

 

 Összefoglaló 

Záró konferencia előadásai

(2014. júni.17.)

 

 

30 Nap a segélyért információs lap

on kedd, 05 március 2013. Posted in Út a piaci munka világába

Tanácsok közmunkásoknak

Hogyan tarthatja meg a foglalkoztatást helyettesítő támogatást,

ha nincs munkalehetőség a közelben?

30_nap.jpg

30 nap ügy30 nap ügyintézőkne30 nap ügyfélnek30kintézőknek

30 nap ügyfélnek

30 nap ügyintézőknek

 

KÖZMUNKA ÉS A KIÚT

on péntek, 27 szeptember 2013. Posted in Út a piaci munka világába

szakmai konferencia 2013. szeptember 26.

 

ut a közmunkaba

Milyen fenntartható megoldásai lehetségesek a közfoglalkoztatásnak? 

Egyáltalán mit várunk a közfoglalkoztatástól ma és mit várhatunk hosszabb távon?

E kérdéseket járta körbe a Budapest Esély és az Esélylabor Egyesület által szervezett szeptember 26-i szakmai konferencia. 

 

prezi logo

Ruszkai Zsolt

(NGM)

Fejlesztések a Szociális gazdaságban 2014-2020 között

 

adobe reader logo

Scharle Ágota 

(Budapest Intézet)

Képzetlen munkaerő és foglalkoztatáspolitika

adobe reader logo

Kulinyi Márton 

(Esély Labor Egyesület)

Foglalkoztatás -fejlesztés komplex strukturája

 adobe reader logo

Koltai Luca 

(Budapest Esély NKft.)

A közfoglalkoztatást szervezők értékei

csoportmunka

Szekció beszámoló:

Közfoglalkoztatás

Társadalmi vállalkozás 

adobe reader logo

Varga Éva 

(NESsT)

Social Business Initiative

adobe reader logo

Dr. Sipos Gyula 

(BM)

Startmunka mintaprogramtól a szociális szövetkezetig

adobe reader logo

Simkó János 

(Humánerő Tanácsadó és Szolgáltatói Bt)

Szociális szövetkezet, mint helyi vállalkozás fejlesztése

 

adobe reader logo

Molnár György 

(MTA KRTK KTI)

Közmunka és a Kiútprogram

Összeállította: Kulinyi Márton szekcióvezető

 

 

 

Közfoglalkoztatás jó példái tanulmányút

on péntek, 28 február 2014. Posted in Út a piaci munka világába

(A beszámoló a buszkonferenciáról bővül)

A mai közfoglalkoztatás igen sokféle kreatív megoldást szül országszerte.
 
Buszkonferenciát szerveztünk, hogy testközelben ismerkedhessenek meg gyakorló szakemberek, 
négy városban futó hat különféle modell értékű projekttel.
 
 
 A tanulmányúton részvevő több, mint 40 szakember 22 intézményből, szervezettől jött.
A projektek tartalmát és hatásait a projekt felelősők mellett helyi polgármesterek  is bemutatták.
Az előadásokat kötetlen szakmai konzultációkkal, tapasztalatcserével is kiegészíthettük.
 

Kulinyi Márton

Kulinyi kis

Út a piaci munka világába

közfoglalkoztatás rendszerszintű módszertani fejlesztése

Máté Lászlóné Kaszás Mária, Dombi ildikó

matene maria dombi ildi

 Kultúrális közfoglalkoztatási program

Nógrád megyében

Balázs József Mészáros Tibor

balazs jozsef

Nagyrédei Jó gyakorlat

Kistérségi mezőgazdasági mintaprogram

Seres Mária,  

21.oldal

Mártaverebély és a közmunka 

Szomora Szilárd, Szappanos Lászlóné Diana

 SZOMORA SZILARD DSC 0098

 Cigány Kisebbségi Szószóló és roma mentor segítik a beilleszkedést 

Benicz Henrietta

heni

 Józsefvárosi közfoglalkoztatás intézményekhez szervezett rendszerben

 Nógrád Megyei Kormányhivatal 

 nograd m mk szabo j

Hogyan szervezi, hogy hatékonyabb legyen

Kovách Eszter (OFA Kooperáció

szoc.jpg

Szociális szövetkezetek fejlődésért 

mentor hálózat

Bercsák Nóra

norcsi

Budapesti hajléktalakok közfoglalkoztatása 
munkahelyekhez szervezett rendszerben 
 
Tanulmányút előadásokkal és konzultációkkal a különféle formákról és lehetőségekről,
valamint a szociális szövetkezetekről.
 
A program:
Indulás Budapestről 2014. február 26. szerdán, majd Bátonyterenye - Salgótarján - Nagyréde - és végül 18 órára vissza Budapestre.
A bemutatásra kerülő projektek:
 • Intézményekhez szervezett rendszer (Józsfeváros)
 • Hajléktalanok közfoglalkoztatása külső munkahelyekre szervezett rendszer (Budapest)
 • Romák és a közfoglalkoztatás tapasztalatai (Bátonyterenye)
 • Közfoglalkoztatás szervezése a hivatal szemével (Nógrád Megye)
 • Kulturális közfoglalkoztatás rendszere (Salgótarján)
 • Közfoglalkoztatás és közösség fejlesztés a szövetkezetek felé (Nagyréde)

Budapest Esély Nonprofit Kft.

Budapest esely

a projekt gazdája és első állomása

 

koz-kozosseg 

 Köz-közösség a legfontosabb

 

 ertekteremtes_kozosseg.jpg

Több érték teremtés

papirbrikett

Papír brikett készítés

 

kozkecskek2

Nagyréde köz-kecske tartás

Nagyrédei Kastély óvoda 

nagyredei vendeg

Nagydíjas Közküvét
kísérő kitűnő vendéglátás

 

 

kulturalis kozfogi bizi

Kulturális közfoglalkoztatás résztvevői
a vizsga után

eselyteremtes.jpg

Jobb agyféltekés rajztanfolyam az önbecsülés
erősítése kisfilm letölthető 

 

Út a piaci munka világába

 

TÁMOP-1.4.3-10/1-2F-2011-0003

 
 

 

Szakértői Munkacsoport résztvevők

on szerda, 27 március 2013. Posted in Út a piaci munka világába, Projektjeink

Út a piaci munka világába

      TÁMOP-1.4.3-10/1-2F-2011-0003 projekt 

Országos Közfoglalkoztatási Módszertani Központ

 

 

Szakértő munkacsoport

 

20 szakértővel,

 

Workshopok, konzultációk

 

személyesen és mailben

 

Résztvevők:

 

NGM

 

BM

 

munkaügyi központ vezető

 

kutatók, oktatók

 

gyakorló közfoglalkoztatók

 

for-profitszervezetek HR-esei

 

munkaerő-piaci és szociális szolgáltatók

 

Ösvények az álláskeresők és a munkáltatók között

on péntek, 07 február 2014. Posted in Út a piaci munka világába

Szakmai konferencia 2013. december 11.

dec 11 konf nyito

Konferenciánk ezúttal az álláskeresőket

és azokat az eszközöket, módszereket állítja a középpontba,

melyek alkalmazása megkönnyítheti a visszailleszkedést munka világába.

Előadóink segítségével – az utóbbi időszak kutatási megállapításaira, projekttapasztalataira támaszkodva – megismerjük azokat a problémákat, amelyekkel az álláskeresők szembesülnek, s amelyek leküzdésére a foglalkoztatási gyakorlat megoldásokat dolgozott ki. A kerekasztal beszélgetés főszereplői a munkaerő-kölcsönzők és közvetítők, valamint a munkáltatók. 

Az előadások itt letölthetőek:

 

adobe reader logo

Nagy Katalin dr.

(Pro Cserehát Egyesület)

Az aktív korú inaktív álláskereső

személyek mélységei és a

kilábalás esélyei

adobe reader logo

Koltai Luca

(Budapest Esély NKft.)

A közfoglalkoztatottak jellemzői 2013.

(kutatási jelentés)

adobe reader logo

Hegyesiné Orsós Éva 

(Budapest Esély NKft.)

Mentor és patrónus, mint a beilleszkedés segítői 

 adobe reader logo

Zolnai János 

(Kutató)

Képzettségek, készségek, foglalkoztatás

Célcsoport kutatás

on kedd, 19 március 2013. Posted in Út a piaci munka világába

 

Koltai Luca

A közfoglalkoztatottak jellemzői

Esély Labor Egyesület

2013

kozmunka1-qpr

Kik kerülnek a közfoglalkoztatásba?

Jelen tanulmány alapját öt kistérségben, 283 aktuálisan közfoglalkoztatásra felvett személlyel készítettek strukturált interjúnk képezi.

Arra voltunk kiváncsiak, hogy a közfoglalkoztatásba bekerülők milyen háttérrel rendelkeznek. Vzsgáltuk és bemutatjuk, hogy aválaszadóknak milyen 

 • szociális helyzete,
 • képzettsége, szaktudása, munkatapasztalata,
 • társadalmi beágyazottsága, kapcsolati hálója,  
 • aktivitása, motivációi.

Három tipikus karakter figyelhető meg:

"Rotációs közmunkások"

"Pályakezdők a pálya szélén"

"Próbálkozók" (akik átutazók a közmunkában)

A tanulmány jelentése itt olvasható, letölthető:

adobe reader logo

"Út a piaci munka világába" Zárókonferencia

on kedd, 17 június 2014. Posted in Út a piaci munka világába

2014.június 17. Program és előadások

10.00 – 10.15:         Köszöntő

Pirisi Károly ügyvezető igazgató, Budapest Esély Nonprofit Kft.

 

10.15 – 10.35:         A kormány elgondolásai a közmunkaprogramok folytatásával kapcsolatban. Tartós munkanélkülieket érintő programok, intézkedések

adobe reader logoDanajka Noémi főosztályvezető, NGM Foglalkoztatási Programok Főosztálya 

 

10.35 – 10.55:                  Az „Út a piaci munka világába” projekt eredményei

adobe reader logoHegyesiné Orsós Éva szakmai vezető, Budapest Esély Nonprofit Kft.

 

10.55 – 11.15:         Amit a kutatások megmutattak: közfoglalkoztatottak és közfoglalkoztatók

adobe reader logoKoltai Luca kutatásvezető, Budapest Esély Nonprofit Kft.

 

11.15 – 11.35:         A Közfoglalkoztatási Módszertani Központ elmúlt 2 éve, jövőbeli tervei

adobe reader logodr. Laczkó Zsuzsa a Központ vezetője, Esély Labor Egyesület,

          Kulinyi Márton elnök Esély Labor Egyesület

 

11.35 – 12.00          Kávészünet

 

12.00 – 12.50          Projektzárás és tapasztalatátadás: A projekt tartós munkanélküli szereplőinek és a munkáltatóknak a visszajelzései

Levezeti: Keller Ádám munkáltatói kapcsolattartó, „Munkapocs” Nonprofit Munkaerő-kölcsönző és közvetítő Iroda, Budapest Esély Nonprofit Kft.

 

12.50 – 13.15          Újságírói kérdések – válaszok.

Válaszolnak az előadók, a projekt résztvevői és a meghívott munkáltatók

Program zárása

Módszertani Központ

on kedd, 19 március 2013. Posted in Út a piaci munka világába

 A Módszertani Központ céljai

A közfoglalkoztatás rendszere 2011-től jelentős átalakuláson esik át. Ez alapvetően érinti annak célrendszerét, eszközeit, az igazgatási, és a finanszírozási rendszerét.

A korábbi („Út a munkához”) rendszert számos kritika érte, mint ahogyan a 2011-től meghirdetett „Nemzeti Közfoglalkoztatási Program”, majd a „Magyar Munka Terv”, s végül az egyre növekvő súlyú kistérségi, majd egyéb „startmunka mintaprogramok” is rendszeres támadások célpontjai.

Tekintettel arra, hogy mára már 200 milliárd forint feletti közforrást fordít az állam és az önkormányzatok ezen munkaerő-piaci eszköz működtetésére, tekintve hogy már évente 200-300 ezer családot érint a közfoglalkoztatás, így nem csoda, hogy szerepe a szakpolitikán messze túlmutat, a mindennapi közbeszéd részévé vált.

Nem csoda, hogy egyre erősebb a politikai és társadalmi igény megismerni, de legalább mérni a közfoglalkoztatási rendszer „jóságát”.

Azaz mérhetővé, kimutathatóvá tenni annak hatásosságát (mennyire hatásos egyes problémák kezelésére), továbbá hatékonyságát (az elért eredményeket a kitűzött célok elérésére fordított erőforrások arányában).

Út a piaci munka világába

on hétfő, 04 március 2013. Posted in Út a piaci munka világába, Projektjeink

"Út a piaci munka világába" címmel 2012. április 1-én új foglalkoztatás-fejlesztő projektet indítottunk

2012. április 1-én kezdetét vette a Budapest Esély Nonprofit Kft. és az Esély Labor Egyesület által konzorciumi partnerségben megvalósuló, "Út a piaci munka világába" című, TÁMOP-1.4.3-10/1-2F-2011-0003 azonosítószámú projekt.

Ami az asztalon van

on kedd, 19 március 2013. Posted in Út a piaci munka világába

Elkészült az első átfogó 2011-2012 közfoglalkoztatás kutatás:

A közfoglalkoztatást szervezők

értékei 

 Koltai Luca, Kulinyi Márton

Esély Labor Egyesület

2013

Lektor: dr. Laczkó Zsuzsa

adobe reader logo