Vitaindító a kizárás korlátozásáért

on csütörtök, 06 április 2017.

Szociális ellátási kör megtartása

Törölhetik mind a munkaügyi, mind a szociális ellátási körből

azokat, akiknek a munkaügyi központok nem tudnak

„körülményeiben bekövetkezett változás miatt[1]

megfelelő munkakört ajánlani, akár mentális, egészségi, vagy családi állapot miatt.

Ezt a mai jogszabályok lehetővé teszik, s a kormányhivatalok már sok esetben éltek is  ezzel a jogukkal.[1] Flt. 54. § (14): f) a körülményeiben bekövetkezett változás miatt nem tekinthető külön jogszabályban meghatározott aktív munkahelykeresőnek,

A probléma lényege, az hogy akit kizárnak az Flt. alól,

azt kizárják az Szt. aktív korúak ellátása (FHT) alól is még ha jogosult, rászorult is,

továbbá elveszíti az egészségbiztosítási jogosultságát is.

 

Ez akár százezer ember is lehet.

 

$1·       Probléma alanya: Körülményeinek tartós megváltozása miatt nem közvetíthető személy

 

Ők:

 

$1o   az egészségkárosodásuk miatt nem közvetíthető (40-49%-osra minősített), vagy

 

$1o   nem minősített, de egy, vagy többféle egészségkárosodás miatt korlátozottan foglalkoztatható személyek), vagy

 

$1o   háziorvos szerint keresőképtelen, de nem /kér igazolást, hiszen nincs munkaviszonya, vagy

 

$1o   „betegeskedik”, azaz nem terhelhető, de gyógyszerrel karbantartható, de nem minősített (40%-50%-os, vagy fölötte) eset, vagy

 

$1o   olyan együttműködő személy, akinek mentális, egészségi állapota szerint megfelelő ( Flt 25§ (2) b) munkára közvetíthető lenne, de ilyen munkakört számára nem tudnak ajánlani,

 

$1·       Probléma oka

 

$1o  Nem szabályozott a fenti életkörülmény beazonosítása, (egészségügyi, mentális, családi, egyéb körülményekbeli ismérvek),

 

$1o  Jellemzően nem rendelkezik a személy számára „megfelelő” munkakörrel (megközelítés, képzettség, jártasság, igény és terhelési viszonyok).

 

$1o  Nincs szabályozva semmiféle protokoll, ami szerint a munkaügyi szervezet elbírálhatja, hogy mi számíthat „megfelelő” munkahelynek (foglalkozás egészségügy, szociális, mentális, stb. szakvéleményt adjon)

 

$1o  A közfoglalkoztatási munkakörök szervezői jellemzően nincsenek tisztában, egyes helyeken nem tolerálják, ha az adott személy számára az adott feladat testi alkatára tekintettel rá hátrányos következményekkel járhat[1].

 

$1o  Súlyos deficit áll fenn országos szinten a minősítési és "szolgáltatási" erőforrásokban (személyi, technikai, igazgatási).

 

$1o  A szabályozatlanság és a jogalkalmazás módszertani hiányosságai miatt természetesen áll elő az önkényes közigazgatási jogalkalmazás, amely számos esetben súlyos jogsérelmekhez vezet.

 [1] Mt. 51§ (3)

 

 

$1·       Javaslatok:  

 

$1o   Az Szt. módosítást kellene kidolgozni ezen "új" alanyra, aki neki nem felróható okból, egyéni körülményei megváltozása miatt (pl. kisebb mértékű egészségkárosodás) nem közvetíthető neki „megfelelő” munkahelyre.

 

$1o   Ő az Flt.-ből kizárható, de az Szt-ből nem, azaz jogosult lehet az FHT-ra.

 

$1o   Neki csökkentett együttműködési kötelezettsége lehet az önkormányzattal, (pl. felajánlott közmunka, vagy más megfelelő munka elfogadása nem kötelező, de pl. családsegítővel együttműködés kötelező, korlátozott idejű és mértékű önkéntes munka lehet kötelező költségtérítés mellett).

$1o   vagy: csak egyszerűen e kör is az Flt. 54.§ (14) h) alá tartozhat, azaz:
h) külön törvény szerint az aktív korúak ellátására jogosult, de (egészségkárosodottnak 50% minősül, ezért) a külön törvényben meghatározott együttműködési kötelezettség nem terheli.

 

Átgondolandó:  

 

$1o  E "minősítés" felülvizsgálati eljárás protokollja? (Bevont szakigazgatási szerv, vagy szakértő)

 

$1o  Az eljáró szerv (Járási kormányhivatal, jegyző, vagy a munkaügyi szervezet)?

 

$1o  Milyen együttműködés lenne kötelező, mi nem?

 

 

Lechnerné Vadász Judit, Kulinyi Márton