Civilek a 2017. évi költségvetésről

on szerda, 08 június 2016.

Közfoglalkoztatás a 2017-es költségvetésben

JOBB CÉLZÁST, HATÁSOSABB FORRÁS FELHASZNÁLÁST!

A Magyar Szegénységellenes Hálózat és az Esély Labor Egyesület szakértői a Nemzeti Foglalkoztatási Alapba a foglalkoztatás javítására befizetett 500 milliárd (!) forint hatásosabb felhasználására tettek javaslatokat. „Elhisszük, hogy rég vége a gazdasági válságnak, de akkor miért kell még mindig fenntartani a tömeges közmunkát?” – kérdezik. Miközben már országos szinten is általánossá vált a munkaerő hiány, a kormány 2017-ben még mindig 326 milliárd forintot szán közmunkára, 220 ezer fő foglalkoztatására. Minden kutatás kimutatta, hogy ez az eszköz alkalmatlan arra, hogy felkészítse a résztvevőket a munkaerőpiacra, sőt távol is tartja őket ettől.

A foglalkoztatáspolitikát végre át kell állítani a mennyiségi kezelésből a minőségibe!

Teljes szöveg: adobe reader logo

HVG ciike:

http://hvg.hu/gazdasag/20160608_koltsegvetes_civilek_alultervezes_alulfinanszirozas_kozoktatas_kozfoglalkoztatas_kozmunka_Koltsegvetesi_Felelosseg_Intezet