132 ezer álláskereső, akiknek még a közmunka is nehéz

on kedd, 07 március 2017. Posted in Út a piaci munka világába

Speciális közfoglalkoztatási csoportok

Nem kizárni, segíteni ! 

2016. elejére már a kormány is szembesült azzal a ténnyel, hogy a regiszrált álláskeresők egy jelentős része számára  a rendszer nem tud "megfelelő" munkát, akár közmunkát is felajánlani.

 Erre reagálva a kormány két lépést tett. Egyrészt 2016. őszén elindított egy 300 fős "kísérleti" közfoglalkoztatási programot, melyet 2017-ben azonos mértékben futtat. Erről lásd. 2. számú anyagunkat.

Másrészt sok Kormányhivatal egyszerűen kizárja azokat, akiknek nem tud "megfelelő" munkalehetőséget Ez a kizárás viszont azzal is jár, hogy az egyébként mindenben együttműködő személy elesik az aktív korúak (szociális) ellátásától is, sőt az ezzel járó egészségbiztosítástól is. Azaz, ha valaki egészségi állapota miatt nem tudja ellátni például az önkormányzat által szervezett dohos pincék lomtalanítását, akkor még az egészségbiztosítását is elveszítheti. 

Bár Czibere Károly 2017. február 20.-i körlevelében már kérte az illetékes kormányhivatalokat, hogy csak azt a személyt zárják ki, aki "neki felróható ok"  áll fenn. A jogi ellentmondás (Flt. 54. § (14) és az Szt. 34.§ (2) bek. b)) ettől még fennáll, most is hallunk olyan kizáró estekről, mikor a személy mindent megtesz, csak épp nincs számára megfelelő munkalehetőség.

Az Alapvető Jogok Biztosa vizsgálta ezt az állapotot és bizony megállapította, hogy az

FHT-ból való kizárás jogellenes.

Itt a teljes jelentés

 

 Itt pedig az MTI hír:


 

 

2.

A foglalkoztatásba mentális, szociális vagy egészségügyi okokból be nem vonható álláskeresők számára "speciális közfoglalkoztatási programot" indítottak kísérleti jelleggel. Ezen programok 4 megyében, 5 hónapos időtartamban 300 főnek biztosítottak egyéni és csoportos tanácsadást, mentori szolgáltatásokat.

Egyesületünk 2017. februárjában megkérdezte a BM illetékesét, hogy mi történt, mik a tapasztalatok, hogyan tovább.

A korrekt és körültekintő választ csatolva olvashatod.

Egy rövid összefoglalót pedig itt találsz.

A résztvevők köre :

 • A munkaügyi központokkal tartósan együttműködtek, de legalább egy éve nem volt sikeres munkaközvetítésük. Ennek egészségügyi, mentális, szociális okai lehettek. (A profiling 3. csoportjába tartozók.)
 • E csoport számossága 132 ezer főre tehető (a járási hivatalok becslése szerint), 53 ezer egészségügyi, 78 ezer fő szociális problémákkal küzd.
 • 6-9-szer annyi főt kellett behívni, hogy összejöjjön a 300 résztvevő.
 • A program végére 10-15%-ukat tekintik "alkalmasnak a magasabb szintű értékteremtő közfoglalkoztatásra".

 A tartalom: 

 • Csak bemeneti és kimeneti indikátorok vannak, kimeneti állapotfelmérésről, eredmény és hatásindikátorokról nem tudunk. 
 • Az állapotfelmérést és a mentorálást, tanácsadást családsegítő szolgálatok végezték.

 Tanulság: 

 • Az eredményről pozitív szubjektív véleményeket írt a tájékoztató.
 • 2017-ben azonos szinten folytatnák (4 megye, 11 helyszín, 300 fő, 5 hónap)
 • lehetőséget kínálnak nekünk további, személyes szakmai konzultációra.

 Első körös szakmai válaszunkat, álláspontunkat itt találod.

 

Tanulságos esetek EBH 2016. évi munkájáról

on csütörtök, 07 szeptember 2017. Posted in Partnerek munkái

Tájékoztató az Egyenlő Bánásmód Hatóság 2016 évi tevékenységéről

A teljes anyag letölthető innenegyenlo banasmod hatosag cimer kicsi

- Fiúk, nem akartok kilépni a szakszervezetből? (1 millió Ft, és nyinvános közzététel)

- Életkora miatt nem vették fel (44 éves személyt, közzététel)

- A részmunkaidős éjjeliőr (megkapta az őt megillető bért)

- Akadálymentes bejárat sem mindig mentes ... (megegyezés)

- "Ti csak a pénzért szültök!" (a korház 500 ezer forint pénzbirságot fizet)

- "Csak romáknak ne" (Polgármester 100 ezer forint pénzbirságot fizet, s az önkormányzat honlapján is nyilvánosságra kell hozni a határozatot)

- "Itt tessék aláírni!" - avagy látássrült személy az okmányirodán (egyezség, technikai fejlesztés)

- "Nekem itt ne szórakozz!" (védedd tulajdonság hiányában elutasítva)

- Jókor és jó helyen kell jogorvoslattal élni

Ilyen és ehhez hasonló, tanulságos esetek, információk rövid leírása található a tájékoztatóban.

Ajánlom figyelmetekbe. 

 

Vitaindító a kizárás korlátozásáért

on csütörtök, 06 április 2017.

Szociális ellátási kör megtartása

Törölhetik mind a munkaügyi, mind a szociális ellátási körből

azokat, akiknek a munkaügyi központok nem tudnak

„körülményeiben bekövetkezett változás miatt[1]

megfelelő munkakört ajánlani, akár mentális, egészségi, vagy családi állapot miatt.

Ezt a mai jogszabályok lehetővé teszik, s a kormányhivatalok már sok esetben éltek is  ezzel a jogukkal.[1] Flt. 54. § (14): f) a körülményeiben bekövetkezett változás miatt nem tekinthető külön jogszabályban meghatározott aktív munkahelykeresőnek,

A probléma lényege, az hogy akit kizárnak az Flt. alól,

azt kizárják az Szt. aktív korúak ellátása (FHT) alól is még ha jogosult, rászorult is,

továbbá elveszíti az egészségbiztosítási jogosultságát is.

 

Ez akár százezer ember is lehet.

 

$1·       Probléma alanya: Körülményeinek tartós megváltozása miatt nem közvetíthető személy

 

Ők:

 

$1o   az egészségkárosodásuk miatt nem közvetíthető (40-49%-osra minősített), vagy

 

$1o   nem minősített, de egy, vagy többféle egészségkárosodás miatt korlátozottan foglalkoztatható személyek), vagy

 

$1o   háziorvos szerint keresőképtelen, de nem /kér igazolást, hiszen nincs munkaviszonya, vagy

 

$1o   „betegeskedik”, azaz nem terhelhető, de gyógyszerrel karbantartható, de nem minősített (40%-50%-os, vagy fölötte) eset, vagy

 

$1o   olyan együttműködő személy, akinek mentális, egészségi állapota szerint megfelelő ( Flt 25§ (2) b) munkára közvetíthető lenne, de ilyen munkakört számára nem tudnak ajánlani,

 

$1·       Probléma oka

 

$1o  Nem szabályozott a fenti életkörülmény beazonosítása, (egészségügyi, mentális, családi, egyéb körülményekbeli ismérvek),

 

$1o  Jellemzően nem rendelkezik a személy számára „megfelelő” munkakörrel (megközelítés, képzettség, jártasság, igény és terhelési viszonyok).

 

$1o  Nincs szabályozva semmiféle protokoll, ami szerint a munkaügyi szervezet elbírálhatja, hogy mi számíthat „megfelelő” munkahelynek (foglalkozás egészségügy, szociális, mentális, stb. szakvéleményt adjon)

 

$1o  A közfoglalkoztatási munkakörök szervezői jellemzően nincsenek tisztában, egyes helyeken nem tolerálják, ha az adott személy számára az adott feladat testi alkatára tekintettel rá hátrányos következményekkel járhat[1].

 

$1o  Súlyos deficit áll fenn országos szinten a minősítési és "szolgáltatási" erőforrásokban (személyi, technikai, igazgatási).

 

$1o  A szabályozatlanság és a jogalkalmazás módszertani hiányosságai miatt természetesen áll elő az önkényes közigazgatási jogalkalmazás, amely számos esetben súlyos jogsérelmekhez vezet.

 [1] Mt. 51§ (3)

 

 

$1·       Javaslatok:  

 

$1o   Az Szt. módosítást kellene kidolgozni ezen "új" alanyra, aki neki nem felróható okból, egyéni körülményei megváltozása miatt (pl. kisebb mértékű egészségkárosodás) nem közvetíthető neki „megfelelő” munkahelyre.

 

$1o   Ő az Flt.-ből kizárható, de az Szt-ből nem, azaz jogosult lehet az FHT-ra.

 

$1o   Neki csökkentett együttműködési kötelezettsége lehet az önkormányzattal, (pl. felajánlott közmunka, vagy más megfelelő munka elfogadása nem kötelező, de pl. családsegítővel együttműködés kötelező, korlátozott idejű és mértékű önkéntes munka lehet kötelező költségtérítés mellett).

$1o   vagy: csak egyszerűen e kör is az Flt. 54.§ (14) h) alá tartozhat, azaz:
h) külön törvény szerint az aktív korúak ellátására jogosult, de (egészségkárosodottnak 50% minősül, ezért) a külön törvényben meghatározott együttműködési kötelezettség nem terheli.

 

Átgondolandó:  

 

$1o  E "minősítés" felülvizsgálati eljárás protokollja? (Bevont szakigazgatási szerv, vagy szakértő)

 

$1o  Az eljáró szerv (Járási kormányhivatal, jegyző, vagy a munkaügyi szervezet)?

 

$1o  Milyen együttműködés lenne kötelező, mi nem?

 

 

Lechnerné Vadász Judit, Kulinyi Márton

 

 

Civilek a 2017. évi költségvetésről

on szerda, 08 június 2016.

Közfoglalkoztatás a 2017-es költségvetésben

JOBB CÉLZÁST, HATÁSOSABB FORRÁS FELHASZNÁLÁST!

A Magyar Szegénységellenes Hálózat és az Esély Labor Egyesület szakértői a Nemzeti Foglalkoztatási Alapba a foglalkoztatás javítására befizetett 500 milliárd (!) forint hatásosabb felhasználására tettek javaslatokat. „Elhisszük, hogy rég vége a gazdasági válságnak, de akkor miért kell még mindig fenntartani a tömeges közmunkát?” – kérdezik. Miközben már országos szinten is általánossá vált a munkaerő hiány, a kormány 2017-ben még mindig 326 milliárd forintot szán közmunkára, 220 ezer fő foglalkoztatására. Minden kutatás kimutatta, hogy ez az eszköz alkalmatlan arra, hogy felkészítse a résztvevőket a munkaerőpiacra, sőt távol is tartja őket ettől.

A foglalkoztatáspolitikát végre át kell állítani a mennyiségi kezelésből a minőségibe!

Teljes szöveg: adobe reader logo

HVG ciike:

http://hvg.hu/gazdasag/20160608_koltsegvetes_civilek_alultervezes_alulfinanszirozas_kozoktatas_kozfoglalkoztatas_kozmunka_Koltsegvetesi_Felelosseg_Intezet

 

Kötelező lenne bármilyen képzést elvégezni a közfoglalkoztatottaknak!

on csütörtök, 24 november 2016.

Panaszbejelentés az Ombudsmannak

Az Alapvető Jogok Biztosához fordultunk panasz bejelentéssel.

A parlament a közfoglalkoztatás feltételeit kicsit változtatná. November végén tárgyalják az erről szóló T/12732 törvényjavaslatot.

A javaslat többek között kötelezővé tenné bármely felajánlott képzés elfogadását. A törvény a közfoglalkoztatott munkaviszonyának megszűntetésével, s utána segély elvesztésével bűntetheti azt, aki nem vállalja el azt a képzést, amelyet az ügyintéző éppen fel tud ajánlani.

Az nagyon jó, ha a munka világágában hasznosítható, jól szervezett, a dolgozó számára megfelelő képzés elvégzésére nyílik lehetősége. Azonban, az eddigi tapasztalatok szerint igen gyakran nem ilyen képzésekben van szabad hely. Az pedig nagyon nem mindegy, hogy ki, milyen adottságokkal és képességekkel rendelkezikHiszen, ha a dolgozó nem képes sikeresen levizsgázni, akkor évekre kiható, súlyos büntetés kaphat. Visszakövetelhetik a képzés, akár többszázezer forintos képzési költségét is. 

Márpedig nem alkalmas mindenki mindenféle munkakör ellátására, a kapcsolódó ismeretek és készségek elsajátítására. Például 3. hónapos terhes nem mer nehéz fizikai munkát igénylő munkakört megtanulni, a funkcionális analfabéta nem lesz képes villanyszerelőnek kitanulni, az 55 éves diplomás pedig már nem szeretne targoncavezetőnek betanulnia.

Az NEM SEGÍTSÉG ha valakire olyat kényszerítenek, amire nem való, amit nem akar vállalni, hanem idő és pénzkidobás, a rendszer lejáratása. 

Amíg nincs semmiféle ellenőrzési, garanciális elem a jogszabályban, mely a felajánlott képzés, illetve ezen közben biztosított körülmények feltételeit kontrollálná (utazási, munkavédelmi körülmények, képzés munkaerőpiaci relevanciája, stb.), addig súlyosan káros elvonni a mérlegelés jogát közfoglalkoztatottól. Azt a jogot, hogy maga merje, vagy ne merje vállalni az éppen szabad képzést, az esetlegesen sikertelen vizsga következményeit.

A panaszbejelentésünket itt olvashatjátok adobe reader logo

Közfoglalkoztatási ismeretek

on vasárnap, 14 december 2014. Posted in Partnerek munkái, Projektjeink, Képzéseink

Módszertani kézikönyv gyakorlati és elméleti alkalmazóknak

Ezzel a kézikönyvvel elsődleges célunk, hogy a közfoglalkoztatás hatásosságát segítsük. Széles bázisú elméleti alapokat, majd konkrét gyakorlati szakismereteket kínálunk a közfoglalkoztatás szervezőinek, a napi munkát végző munkatársainak, foglalkoztatóknak. A kézikönyv kitűnő háttértudásként szolgál a közfoglalkoztatásszervezői képzéshez.

fogasmunka2

Kulinyi Márton

szerkesztő

Munkaerő térbeli mobilizálhatósága Magyarországon

on szerda, 02 március 2016. Posted in Partnerek munkái

Kulinyi Márton előadás szakpolitikusoknak

km_mobilitas.jpg

Előadás letölthető

Adómentes háztartási munkában, vagy alkalmi munkában?

on hétfő, 11 április 2016. Posted in Partnerek munkái

Mit kell mérlegelni?

(Összeállította: Lechnerné Vadász Judit foglalkoztatási és rehabilitációs szakértő)

 Az adórendszeren kívüli háztartási munka  (akhm) semmilyen biztosítással nem jár, nem szolgálati idő, nem nyugdíjalap  és nem ad jogot egészségügyi ellátásra, munkanélküli ellátásra sem.

Az egyszerűsített foglalkoztatás nyugellátásra, baleseti egészségügyi szolgáltatásra, valamint álláskeresési ellátásra biztosít jogosultságot.

Aki egyszerűsített foglalkoztatásban, vagy adórendszeren kívüli háztartási munkában dolgozik , egészségügyi szolgáltatási járulék fizetésére köteles, kivéve, ha ez alól az 1997 évi LXXX. törvény 16.§    élethelyzetére, vagy ellátására tekintettel felmenti. Ennek jogi hátterét a melléklet tartalmazza.

adobe reader logo  

Adórendszeren kívüli háztartási munka (akhm)  a kapcsolt jogban

$11.      1991 évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról

 1.  

29. § (1) Szünetel az álláskeresési járadék folyósítása, ha az álláskereső

d) rövid időtartamú, legfeljebb 120 napig tartó kereső tevékenységet folytat - az 58. § (5) bekezdés n) pontjában meghatározott alkalmi foglalkoztatásnak minősülő munkaviszony kivételével, feltéve, hogy bejelentési kötelezettségének eleget tett - a kereső tevékenységet megalapozó jogviszony kezdő napjától,- tehát a munkanélküli ellátás folyósítása mellett alkalmi munkát korlátlanul lehet végezni, bejelentés mellett, egyszerűsített foglalkoztatás szezonális változatát és a khm-t nem.

58.§(5) bek d) E törvény alkalmazásában álláskereső

 4. az alkalmi foglalkoztatásnak minősülő munkaviszony és a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony kivételével munkaviszonyban nem áll, és egyéb keresőtevékenységet sem folytat –tehát a nyilvántartásba vételkor a khm-et sem!

  2.     1993. évi III.tv a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Figyelem! 2016. május 1-től

4. § (1) E törvény alkalmazásában

 (1a)[1] Az (1) bekezdés a) pontjában foglaltaktól eltérően e törvény alkalmazásában nem minősül jövedelemnek

6. a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatás,

7. az alkalmi munkavállalói könyvvel történő munkavégzésnek, az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvény alapján történő munkavégzésnek, valamint a természetes személyek között az adórendszeren kívüli keresettel járó foglalkoztatásra vonatkozó rendelkezések alapján háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony keretében történő munkavégzésnek (a továbbiakban: háztartási munka) a havi ellenértéke,

33.§ 1/a(1a) Az aktív korúak ellátása tekintetében - ha e törvény eltérően nem rendelkezik - nem minősül keresőtevékenységnek, ha a kérelmező, illetve a jogosult közfoglalkoztatásban, egyszerűsített foglalkoztatásban vesz részt vagy háztartási munkát végez  -    aktív korúak ellátása folyósítása  mellett végezhető korlátozás nélkül[1] Beiktatta: 2010. évi CLXXI. törvény 1. § (3). Hatályos: 2011. I. 1-től.

33.§ 1/a(1a) Az aktív korúak ellátása tekintetében - ha e törvény eltérően nem rendelkezik - nem minősül keresőtevékenységnek, ha a kérelmező, illetve a jogosult közfoglalkoztatásban, egyszerűsített foglalkoztatásban vesz részt vagy háztartási munkát végez  -    aktív korúak ellátása folyósítása  mellett végezhető korlátozás nélkül

3. 2011. évi CVI. törvény

a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról

2.§ (3a) A közfoglalkoztató köteles a közfoglalkoztatott részére fizetés nélküli szabadságot engedélyezni, ha a közfoglalkoztatott a közfoglalkoztatási jogviszony időtartama alatt az 1. § (3) hatálya alá nem tartozó munkáltatónál legalább 3 nap, legfeljebb120 nap időtartamú határozott idejű munkaviszonyt kíván létesíteni. A fizetés nélküli szabadság engedélyezésének feltétele, hogy a közfoglalkoztatott a határozott idejű munkaviszonyról szóló írásbeli nyilatkozatát a közfoglalkoztatónak a fizetés nélküli szabadság megkezdése előtt legalább   2 munkanappal .benyújtsa. Ez a rendelkezés nem alkalmazható a közfoglalkoztató által a közfoglalkoztatott számára közfoglalkoztatási jogviszony keretében a munkavégzéshez kapcsolódóan a biztosított képzés vagy munkaerő-piaci szolgáltatás ideje alatt. A fizetés nélküli szabadsággal kapcsolatos eltérő nyilatkozatok esetén a járási foglalkoztatási szerv ellenőrzi, hogy a fizetés nélküli szabadság ideje alatt tervezett határozott idejű munkaviszony létrejött-e. –  közfoglalkoztatás idején  csak fn szabadság  keretében lehet 3-120 napig munkaviszonyba lépni, egyszerűsített foglalkoztatásban(benne alkalmi munka keretében is), dolgozni - a khm-ben nem, mert ott  nem jön létre határozott idejű munkaviszony

4. Mit kell mérlegelni, amikor dönt valaki arról, hogy egy adott feladatra alkalmi munkavállalóként, vagy  a khm keretében vállalkozik

Az akhm semmilyen biztosítással nem jár, nem a szolgálati idő, nem nyugdíjalap és nem ad jogot egészségügyi ellátásra, munkanélküli ellátásra sem. Az egyszerűsített foglalkoztatás nyugellátásra, baleseti egészségügyi szolgáltatásra, valamint álláskeresési ellátásra biztosít jogosultságot.

 Aki egyszerűsített foglalkoztatásban, vagy adórendszeren kívüli háztartási munkában dolgozik, egészségügyi szolgáltatási járulék fizetésére köteles, kivéve, ha ez alól az 1997 évi LXXX. törvény 16.§ élethelyzetére, vagy ellátására tekintettel felmenti.

Ennek jogi hátterét a melléklet tartalmazza.     

Budapest, 2016. április 4. 

összeállította: Lechnerné Vadász Judit

foglalkoztatási és rehabilitációs szakértő

 

Foglalkoztatáspolitikai intézkedések – közfoglalkoztatás v.s. aktív munkaerő-piaci szolgáltatások

on szerda, 27 máj. 2015. Posted in Út a piaci munka világába

Esély Labor és a Szegénységellenes Hálózat közös nyilatkozata a 2016. évi költségvetés tervezetéről

A 2016. évi költségvetés radikálisan elvonja mind a támogatási forrásokat,

mind a szolgáltató infrastruktúra erőforrásait az elsődleges munka világának fejlesztési lehetőségeitől.

E politika egyre növekvő állami források bevonásával egyre rontja a munkáltatók esélyeit, hogy javuló minőségű munkaerőt találjanak.

Egyre rontja a munkát keresők esélyeit, hogy az elsődleges munka világában fenntartható munkahelyhez

juthassanak. 

kuncog a krajcar

  A teljes elemzés letölthető innenhttp://feleloskoltsegvetes.com/2015/06/17/foglalkoztataspolitikai-intezkedesek-kozfoglalkoztatas-v-s-aktiv-munkaero-piaci-szolgaltatasok/

 A 2016. évi költségvetési tervből is kirajzolódó foglalkoztatáspolitika ellentétes mind a munkát keresők, mind a munkáltatók, így nemzetgazdaság hosszabb távú érdekeivel. Radikálisan elvonja mind a támogatási forrásokat, mind a szolgáltató infrastruktúra erőforrásait az elsődleges munka világának fejlesztési lehetőségeitől. E politika egyre növekvő állami források bevonásával egyre rontja a munkáltatók esélyeit, hogy javuló minőségű munkaerőt találjanak. Egyre rontja a munkát keresők esélyeit, hogy az elsődleges munka világában fenntartható munkahelyhez juthassanak.

A közfoglalkoztatás mókuskerekének kapacitását növelő politika egy középtávon kilátástalan, fenntarthatatlan világot épít a jövedelmi szegénységben élő, tartósan munkanélküliek számára.

Ez a politika feléli az erőforrásokat azok elől, akik még kisebb segítséggel is esélyesek lennének egy fenntartható, elsődleges piaci munka világába jutni. A közfoglalkoztatás határtalan feldagasztásával szinte egyáltalán nem jut forrás a mobilitást az álláskeresést, személyre szabható segítséget, bértámogatást, vállalkozóvá válást segítő eszközökre.

A foglalkoztatáspolitika igazgatási és szolgáltatási rendszeréből hiányzik a tervszerű és rendszerszintű karbantartó és fejlesztő infrastruktúra. Hiányzik mind a célszerű humánerőforrás fejlesztési, módszertani fejlesztési, szervezetfejlesztési aktivitás, mind a szisztematikus adatgyűjtő, feldolgozó és értékelő monitori rendszer. A foglalkoztatáspolitikai folyamatok értékelése és döntéshozatalok során nem működik semmiféle társadalmi párbeszéd az érintett munkáltatók és munkavállalók szervezetei között.

Az uniós projektek a rendszerek fejlesztésére hivatottak, hosszabb távú (5 éves) fenntartási kötelezettség mellett. A korábbi és az újabb támogatásokból fejlesztett rendszerek fenntartása már nemzeti feladat. Helytelen politika e forrásokat is a munka világától távol lévők ad hoc képzésére felhasználni.

Javaslatok, ajánlások dióhéjban:

 • Alapvetőnek tartjuk, hogy a jövő évi költségvetés jövőt építő foglalkoztatás-fejlesztési politikát szolgáljon. E politika az elsődleges munkaerőpiac befogadó képességét, az esélyes és a veszélyeztetett csoportokat ide segítő szolgáltatások fejlesztésének és elérésének szolgálatában kell, hogy álljon!
 • A szociális célú és a fejlesztési célú közfoglalkoztatást a különböző célokat adekvátan szolgáló, különböző eszközkészletekkel kell párosítani.
 • Elengedhetetlennek tartjuk, hogy a kormány rendszerszerű és szakszerű monitorozással és módszertani segítséggel fejlessze a foglalkoztatáspolitikai beavatkozások hatékonyságát, a jogszabály alkotást és a támogatási konstrukciók rendszeres korszerűsítését, valamint a központi és a regionális, forrásallokációt, illetve a konkrét támogatási döntéseket.

A teljes elemzés letölthető innen http://feleloskoltsegvetes.com/2015/06/17/foglalkoztataspolitikai-intezkedesek-kozfoglalkoztatas-v-s-aktiv-munkaero-piaci-szolgaltatasok/

 

A Civilek a költségvetésről további állásfoglalásai: 

http://kfib.hu/hu/civilek-a-koltsegvetesrol

A “CIVILEK A KÖLTSÉGVETÉSRŐL” #KÖLTSÉGVETÉS2016 PROJEKTET A NYÍLTTÁRSADALOMINTÉZET TÁMOGATJA.

 

Közmunka biztonságosan dolgozóknak

on péntek, 10 január 2014. Posted in Partnerek munkái

Dolgozóknak, brigádvezetőknek szóló szakmai segédlet

 

 

köz_bizt_dolg_nyito.jpg

Zöldterületek és

burkolt közterületek

gondozása 

 

Letölthető: adobe reader logo

 

Közmunka biztonságosan munkáltatóknak

on péntek, 10 január 2014. Posted in Partnerek munkái

Munkáltatóknak szóló szakmai segédlet

 

köz bizt ceg nyito

Zöldterületek és

 burkolt közterületek

gondozása 

 

Letölthető: adobe reader logo

A közfoglalkoztatottak jellemzői

Written by Koltai Luca on szerda, 20 november 2013. Posted in Út a piaci munka világába

Kutatási jelentés

Koltai Luca

A közfoglalkoztatottak jellemzői

Esély Labor Egyesület

2013

kozmunka1-qpr

Kik kerülnek a közfoglalkoztatásba?

 

Jelen tanulmány alapját öt kistérségben, 283 aktuálisan közfoglalkoztatásra felvett személlyel készítettek strukturált interjúnk képezi. 

Arra voltunk kiváncsiak, hogy a közfoglalkoztatásba bekerülők milyen háttérrel rendelkeznek. Vzsgáltuk és bemutatjuk, hogy aválaszadóknak milyen 

 • szociális helyzete,
 • képzettsége, szaktudása, munkatapasztalata,
 • társadalmi beágyazottsága, kapcsolati hálója,  
 • aktivitása, motivációi.

Három tipikus karakter figyelhető meg:

"Rotációs közmunkások"

"Pályakezdők a pálya szélén"

"Próbálkozók" (akik átutazók a közmunkában)

A tanulmány jelentése itt olvasható, letölthető:

adobe reader logo

Panasz bejelentés az Alapvető jogok Biztosához a kényszernapszám törvénye ellen

on csütörtök, 09 július 2015.

Az Esély Labor Egyesület, a Magyar Szegénységellenes Hálózat és a Közmunkásmozgalom a Jövőért közös kezdeményezése

 

A Parlament 2015.06.29-én elfogadta a T/5141 törvényjavaslatot a „A közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény módosításáról”. 

 kenyszermunka

Álláspontunk szerint az elfogadott törvényjavaslat három elemében is sérti az alaptörvényt, így a munkához való jogot, a szabad vállalkozás jogát, továbbá egyéb törvényeket.

 

Azt értjük, hogy a politika belátta, a minden határon túli közmunkával súlyosan torzítja a munka világát. Elvonja a jó munkaerőt is az adófizető vállalkozásoktól.

A munkaerőpiac torzulásának gyógyítására megint csak rossz eszköz a kényszerítés.

Egyrészt embertelen és alaptörvényt is sértő, hogy a bármely vállalkozó, bármilyen körülmények melletti, bármilyen alkalmi munkát (napszámot) adhat, azt a kirendelt közmunkásnak el kell fogadnia. Nincs tekintettel a munka minőségére, mértékére, ellenértékére, helyszínére, egészségügyi, stb. feltételeire. Így a kiközvetített személyt olyan terheléssel járó munkakör ellátására is kényszerítheti, amely munkakörülmény súlyosan károsítja a személy egészségét (például egy terhes nő, vagy akár egy gerincsérült személy esetében). Ha egy kisgyermekes szülőt kirendelnek egy napszámba, akkor ki van szolgáltatva, hogy el tudja-e vinni az ovodába-iskolába időben. Ha nem, akkor nem tudja elvállalni a melót. és akkor kiteszik a közmunkából is. Ha pedig vállalja, de nem bírja, akkor vajon mikor mehet vissza közmunkára?

Ezért is mondjuk, hogy KÉNYSZER NAPSZÁM.

csik krumpliszedes ml 01

Másrészt elfogadhatatlan, hogy minden dogozó és minden munkáltató közötti közös megegyezéses munkaviszony megszűntetést közmunka eltiltással kíván büntetni. A közös megegyezés intézménye éppen a felek későbbi békés munkavállalási lehetőségeinek elősegítését szolgálja. A javaslat teljesen önkényesen tesz különbséget a munkavállalók között, ráadásul épp azokat sújtaná hátránnyal, akik egyébként is a legkiszolgáltatottabbak a munkaerő-piacon. Gyakori, hogy a gyermekgondozásból visszatérni próbáló nőt a munkáltató „ráveszi”, hogy közös megegyezéssel váljanak el egymástól („úgysem tudná kisgyerek mellett már ellátni a feladatait”), vagy olyan légkört alakítanak ki körülötte, hogy „önként” adja be a felmondását.

Harmadrészt a törvény 2015. július 2-i hatályba léptetése pedig a jogbiztonságot sérti, különös tekintettel arra, hogy még nincs is aláírva, kihirdetve július 9-én.

Részletesebben itt: adobe reader logo

 

Tisztelt Biztos Úr!

 

Kérjük, hogy alkotmányos jogával élve mielőbb tegye meg a szükséges lépéseket a fenti jelzett, és az e jogszabályban esetlegesen rejlő további jogbiztonságot sértő jogalkalmazások megelőzésére.

 

 

 

Szervezeti Kutatás

on kedd, 19 március 2013. Posted in Út a piaci munka világába

Koltai Luca - Kulinyi Márton 

A közfoglalkoztatást szervezők értékei

 

 

Esély Labor Egyesület

2013.

 

hivatal

 

A közfoglalkoztató szervezetek kutatása

A 870 közfoglalkoztató válaszait feldolgozó kérdőíves vizsgálatot mélyinterjúkkal és fókuszcsoportos beszélgetésekkel egészítettük ki, valamint merítettünk a szakértőink véleményéből, tapasztalataiból is. A kapott kép árnyalására a legfontosabb területeken bemutatjuk a Nemzeti Munkaügyi Hivatal által működtetett Foglalkoztatási és Közfoglalkoztatási Adatbázisból (a továbbiakban: FOKA) kapott adatokat is. Igy országos képet kapjunk a közfoglalkoztatás 2011-ben elindult átalakulásról.

Megvizsgáltuk, hogy a közfoglalkoztatást végző szervezetek vezetői

mit várnak a közfoglalkoztatástól (célok),

mit gondolnak annak hatásairól,

céljaik eléréséhez, mérnek-e, vizsgálnak-e valamiféle hatást, eredményességet.

Mit tudnak, mit gondolnak a dolgozók kilépés utáni helyzetéről.

Milyen feladatokba vonják be a dolgozókat, munkakészségük javulása, szinten tartása érdekében.

Milyen szervezetek szakmai felkészültsége, milyen hiányokat fogalmaznak meg (szakember, tudás, módszertan).

 

Külön kerestük (elsősorban a mélyinterjúk során) az „értékteremtő munka” tartalmáról, mérhetőségéről, fenntarthatóságáról alkotott képeket.

Mit gondolnak annak a helyi gazdasághoz való viszonyáról.

 

adobe reader logoTanulmány letölthető

Út a piaci munkába tudástára

on kedd, 20 máj. 2014. Posted in Út a piaci munka világába

A Módszertani Iroda letölthető kiadványai, előadásai

Kiadványok, melyek innen is letölthetőek: 

Kutatási

jelentések

Konferenciák

Módszertani füzetek

Képzési anyagok

 A közfoglalkoztatást szervezők értékei

(Szervezeti kutatás)

A közmunka

és a kiút

 (2013. szept. 26.)

 Út a szociális vállalkozások felé

(A szociális vállalkozás mint a közfoglalkoztatásból való egyik lehetséges kivezetés)

 Közfoglalkoztatási ismeretek 

(Módszertani kézikönyv gyakorlati és elméleti alkalmazóknak)

A közfoglalkoztatottak jellemzői

(1. célcsoport kutatás)

Ösvények az álláskeresők és a munkáltatók között

(2013. dec. 11.)

Közfoglalkoztatás 

hatékonyan

(Integrált szervezés, eredmény mérés) 

 Közfoglalkoztatás 

szervezők képzése

 Munkakörülmények, merre visz a közmunka? 

(2. és 3. célcsoport kutatás)

Tapasztalatok és jó gyakorlatok cseréje

(2014. febr.26.)

Út a piaci munka világába

 (A tartós munkanélküliek munkaerőpiacra történő visszavezetését segítő eszközök, módszerek)

 

 Összefoglaló 

Záró konferencia előadásai

(2014. júni.17.)

 

 
[12  >>